Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Suun tutkimus korvattiin osana leikkaustoimenpidettä

Antopäivä: 8.10.2008

Ennen tekonivelleikkausta leikkausrutiineihin kuuluu selvittää, ettei suun ja leukojen alueella ole tulehduksellisia muutoksia. Tämän takia suun perustutkimus, panoraamatomogrammi ja hammaskuva oli korvattava tapaturmavakuutuslain 15 §:n nojalla tapaturmavamman sairaanhoitona, välttämättömänä tutkimuksena osana leikkaustoimenpidettä. TapLa 909/2008 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli maksanut sairaanhoitokuluja ja palauttanut laskut B-lääkärinlausunnosta 18,84 euroa ja hammaslääkärin käynnin, suun tutkimus- ja leukakuvauksen 161 euroa. Hammashoitokulut eivät liittyneet korvattavaan tapaturmaan, oikean sääriluun yläosan murtumaan.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati suun, leuan ja hampaiden tutkimuskustannusten 161 euroa korvaamista. Tutkimus on ollut pakollinen ja välttämätön tekonivelleikkaukseen mentäessä, koska leikkausta ei voida tehdä, jos tutkimusta ei ole tehty. Leikkausta tehtäessä elimistössä ei saa olla tulehduksia. A katsoi, että toimenpidekustannukset tulee korvata hänelle tekonivelleikkauksen ennakoivana hoitona.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan suun perustutkimuksen, panoraamatomogrammin ja hammaskuvan.

Perustelut

A oli sattuneen tapaturman seurauksena saanut oikean sääriluun yläosan murtuman. A oli päädytty asettamaan leikkausjonoon oikean polven tekonivelleikkausta varten.

A oli toimittanut vakuutuslaitokselle käteiskuitin tehdystä suun perustutkimuksesta, panoraamatomogrammista, hammaskuvasta ja parodontologisesta hoidosta.

Tekonivelleikkaus oli tehty 6.9.2007.

Johtopäätökset

Ennen tekonivelleikkausta leikkausrutiineihin kuuluu selvittää, ettei suun ja leukojen alueella ole tulehduksellisia muutoksia. Tämän takia suun perustutkimus, panoraamatomogrammi ja hammaskuva oli korvattava tapaturmavakuutuslain 15 §:n nojalla tapaturmavamman sairaanhoitona, välttämättömänä tutkimuksena osana leikkaustoimenpidettä. Sen sijaan parodontologista hoitoa ei ole korvattava tapaturmavakuutuslain nojalla. Vaikka hammashoito lääketieteellisen kokemuksen perusteella on tarpeen tapaturmavamman johdosta tehtävän tekonivelleikkauksen suorittamiseksi, se ei kuitenkaan ole tapaturmavamman tarpeellisista hoitoa eikä sitä ole korvattava tapaturmavakuutuslain 15 §:n nojalla.

Asiasanat

Sairaanhoito

Sivu päivitetty viimeksi 1.3.2024 15.02