Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturmavamman leikkaushoito viivästyi muun sairauden vuoksi

Antopäivä: 4.9.2008

Vasemman olkapään tapaturmavammojen leikkaushoito oli viivästynyt tapaturmasta riippumattoman keuhkosairauden johdosta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että mikäli leikkaus olisi tehty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, A olisi ollut tapaturmavammojen puolesta työkykyinen. TapLa 5333/2007 – Antopäivä 4.9.2008. VAKO hylky

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta työkyvyttömyydestä 31.8.2007 jälkeen, koska työkyvyttömyys aiheutuu hänellä todetusta keuhkokasvaimesta, joka ei ole työtapaturmana korvattava sairaus. Vakuutuslaitos on ilmoittanut lisäksi, että mikäli A:lle aiheutuu sairaanhoitokuluja vasemman olkapään kiertäjäkalvosimen jänteen repeämästä, ne voidaan käsitellä tämän vahingon perusteella.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos totesi, että tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen oikeuttivat vasemman olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämä ja oikean olkapään osittainen kiertäjäkalvosinjänteen repeämä. Korvaukseen ei oikeuttanut keuhkokasvain. Vakuutuslaitos katsoi edelleen, ettei A:lle tule myöntää tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta työkyvyttömyydestä 31.8.2007 jälkeen. Vakuutuslaitoksen kanta oli, että työkyvyttömyys 31.8.2007 jälkeen ei johdu 15.1.2007 sattuneesta tapaturmasta, vaan siitä riippumattomasta sairausperäisestä vaivasta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

A oli 15.1.2007 rakennusmiehen työssään pudonnut noin 2,5 metriä kaivannon pohjalle loukaten molemmat olkapäänsä. Hänen vasemmassa olkapäässään oli todettu kiertäjäkalvosimen repeämä ja oikeassa olkapäässä osittainen kiertäjäkalvosimen repeämä. A:lle on suunniteltu tehtäväksi vasemman olkapään leikkaus huhtikuussa 2007, mutta leikkaus oli lykkääntynyt keuhkoissa olevan vian vuoksi. A:n oikeaan keuhkoon oli tehty leikkaus hyvänlaatuisen kasvaimen vuoksi 4.6.2007.

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle 15.1.2007 sattuneen tapaturman aiheuttamien vasemman olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän ja oikean olkapään kiertäjäkalvosimen osittaisen repeämän johdosta päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan ajalta 16.1.-30.8.2007.

Vakuutuslaitokselle toimitetun 30.8.2007 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan A:n olkaleikkaus oli lykkääntymässä uusien keuhkopaiselöydösten vuoksi. Olkapään tilanne on ennallaan. Kuormitettuna liikkeissä oli heikkoutta ja kipurajoitusta hartiatasosta ylöspäin. A:n sairauslomaa oli jatkettu 1.9.2007 alkaen.

Asiakirjoissa olevien lääketieteellisten selvitysten mukaan sittemmin A:lla oli todettu lokakuussa 2007 keuhkoveritulppa ja olkapääleikkaus on edelleen lykkääntynyt. A:lla oli todettu keskivaikeaksi luokiteltava keuhkoahtaumatauti, joka vaikuttaa suoriutumiseen. A:n vasempaan olkapäähän oli suoritettu leikkaus 9.4.2008 ja sen vuoksi hänelle oli kirjoitettu sairauslomaa 3.4.-30.6.2008.

Johtopäätökset

Asiassa esitettyjen selvitysten perusteella A:n vasemman olkapään tapaturmavammojen leikkaushoito oli viivästynyt tapaturmasta riippumattoman keuhkosairauden johdosta. Alun perin leikkaus oli ollut tarkoitus tehdä jo huhtikuussa 2007, mutta se on voitu toteuttaa vasta 9.4.2008. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että mikäli leikkaus olisi tehty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, A olisi ollut tapaturmavammojen puolesta työkykyinen 31.8.2007 jälkeen. Näin ollen hänen työkyvyttömyytensä edellä mainitun ajankohdan jälkeen oli johtunut tapaturmasta riippumattomasta keuhkosairaudesta eikä työkyvyttömyyttä voitu tapaturmavakuutuslain nojalla korvata.

Muutoksenhakulautakunta totesi lisäksi, että vakuutuslaitos oli edelleen korvannut tapaturmavammoista johtuvat sairaanhoitokulut myös 31.8.2007 jälkeen. Vakuutuslaitos on myös korvannut A:lle sittemmin vasempaan olkapäähän tehdyn leikkauksen aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalla 3.4.-30.6.2008.

Asiasanat

Syy-yhteys
Tapaturmaeläke

Sivu päivitetty viimeksi 1.3.2024 15.27