Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Keuhkotuberkuloosin laukaisema reaktiivinen artriittioireyhtymä

Antopäivä: 13.9.2009

A oli laitoshuoltajan työssä altistunut tuberkuloosibasillille siinä määrin, että sen altistava vaikutus oli riittänyt aikaansaamaan hänellä todetun tuberkuloosin. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että mainittu infektio oli todennäköisesti laukaissut hänellä todetun reaktiivisen artriittioireyhtymän. TapLA 835/2008 

Päätös, josta valitettu

Päätöksen mukaan A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska kysymyksessä ei ole ammattitauti. Lääkärinlausuntojen perusteella A:lla todetun niveltulehduksen yhteys infektioon jäi epäselväksi, samoin infektion näyttö on niukkaa. Ei myöskään mitään erityistä altistusta ole kuvattu, vain sairaalassa työskentely, mutta ei suoraan hoitotyössä. Kysymyksessä ei myöskään ollut ammattitautilain 1 §:n 2 momentin nojalla korvattava muun kuin ammattitaudiksi katsottavan sairauden olennainen paheneminen.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista, koska kysymyksessä oli työperäinen sairaus. Hän totesi, että siivooja altistuu tubipotilaan huoneessa bakteereille, ei pelkästään hoitohenkilökunta. Hän kertoi sairastaneensa keuhkokuumeen vuonna 2005, minkä jälkeen hänen yleiskuntonsa oli huono hänen palattuaan töihin. Hän työskenteli päivittäin eri osastoilla siivoustöissä. Altistuminen siivoojan työssä on hyvin mahdollista. A totesi, että kenelläkään hänen sukulaisistaan tai ystävistään ei ole tuberkuloosisairautta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen keuhkotuberkuloosin ja sen seurauksena aiheutuneen reaktiivisen artriitin johdosta.

Perustelut

A oli työskennellyt laitoshuoltajana vuodesta 1971 alkaen. Hän oli tehnyt siivoustyötä eri osastoilla. Lääketieteellisen selvityksen mukaan A oli 13.6.2007 hakeutunut lääkärintutkimuksiin oikean isovarpaan kiputilan, turvotuksen ja kuumotuksen vuoksi. Hänellä oli epäilty niveltulehdusta.

A oli 17.8.2007 ollut reumapoliklinikalla lääkärin vastaanotolla. Sairauskertomuksen mukaan oikean isovarpaan tyvinivelessä oli ollut turvotusta. Diagnoosiksi on merkitty moniniveltulehdus. Oireilua oli tämän jälkeen ollut oikeassa nilkassa ja jalkaterässä. A oli 16.10.2007 ollut reumatologian klinikalla arviossa tuberkuloosihoitojen aloittamista varten. Sairauskertomuksen mukaan A:lla oli hieman epätyypillinen reaktiviinen artriitti, jossa salmonella/yersenia/kampylo-vasta-aineet olivat negatiiviset, samoin klamydia- ja borrelia-vasta-aineet niin ikään negatiiviset. Hänellä oli työnsä puolesta ollut tuberkuloosialtistus hänen oltuaan usean sairaalan osastoilla siivoustöissä. Lisäksi vuonna 2005 hänellä oli todettu keuhkokuume, jolloin oli epäilty CT-löydöksen perusteella tuberkuloosia. Yskösviljelyt olivat tuolloin jääneet negatiivisiksi. Sairauskertomuksen mukaan oli selvä näyttö tuberkuloosikontaktista, joka saattaisi toimia reaktiivisen artriitin laukaisijana. Vahvasti positiiviset TbSpot- ja TbInterferoni-tutkimukset huomioon ottaen oli päädytty aloittamaan kolmoislääkitys. Lääkärinlausunnon  mukaan A:lla oli kesäkuussa 2007 alkanut erityisesti alaraajoja affisioiva moniniveltulehdus. Vuonna 2005 hänellä oli ollut pitkittynyt keuhkoinfektio. Yskösnäytteiden jäädessä negatiiviseksi tuberkuloosilääkitystä ei tuolloin annettu. Sittemmin Mantoux-koe oli positiivinen, Tb-Elispot positiivinen sekä seerumnäytteestä että nivelnestenäytteestä. Lisäksi vasemman jalan jännetupesta otetussa nivelnestenäytteessä Tb PCR oli positiivinen. Migroivan taudinkuvan perusteella oli katsottu, että ensisijaisesti kyseessä olisi tuberkuloosi-infektioon liittyvä reaktiivinen niveltauti (Poncetin tauti). Lääkärinlausunnon mukaan niveloireissa oli ollut hieman lievittymistä.

Muutoksenhakulautakunta oli hankkinut asiantuntijalausunnon. Asiantuntijalääkäri oli lausunnossaan pitänyt erittäin todennäköisenä, että A oli sairastanut vuonna 2005 keuhkotuberkuloosin ja kyseinen infektio oli hyvin todennäköisesti laukaissut hänen reaktiivisen artriittioireyhtymänsä. Lisäksi asiantuntijalääkäri oli pitänyt hyvin todennäköisenä, että A sairastamalla keuhkotuberkuloosilla ja hänen reaktiivisella artriitillaan oli etiopatogeeninen yhteys, minkä puolesta puhuu voimakkaasti positiivinen nivelnesteen PCR-testi, voimakkaasti positiiviset Mantoux- ja Tb-Elispot-testit sekä se, että mitään muuta infektiota ei ollut todettu selittämään reaktiivista artriittia ja jonkin verran tukee myös positiivinen hoitovaste reaktiiviseen artriittiin tbc-hoidon aikana.

Asiantuntijalausunnon johtopäätösten mukaan A oli todennäköisesti saanut tbc-tartunnan työssään sairaala-apulaisena ja biologinen tekijä eli tuberkuloosi-infektio on todennäköisesti aiheuttanut hänelle noin vuoden mittaisen reaktiivisen niveltulehduksen, mistä hän on toipunut kohtalaisen hyvin syksyyn 2008 mennessä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja erityisesti hankkimaansa asiantuntijalausuntoon viitaten muutoksenhakulautakunta katsoi, että A oli vuonna 2005 sairastanut keuhkotuberkuloosin ja mainittu infektio oli todennäköisesti laukaissut hänellä todetun reaktiivisen artriittioireyhtymän. A oli laitoshuoltajan työssä altistunut tuberkuloosibasillille siinä määrin, että sen altistava vaikutus oli riittänyt aikaansaamaan hänellä todetun tuberkuloosin. Ei myöskään ollut osoitettu, että A:n sairaus olisi selvästi aiheutunut työn ulkopuolisesta altistuksesta. Kysymyksessä oli ammattitautina korvaukseen oikeuttava sairaus. A:lla oli oikeus saada ammattitautilain ja ammattitautiasetuksen perusteella korvaus keuhkotuberkuloosin ja sen seurauksena aiheutuneen reaktiivisen artriitin johdosta.

Asiasanat

Syy-yhteys
Tuberkuloosi

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.05