Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Apuvälineen korvattavuus kuntoutuksena

Antopäivä: 7.10.2010

A:lle oli sattunut tapaturma hänen tehdessään kuljetusliikeyrittäjätyötään. Hänelle oli myönnetty korvauksia tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisen vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteella. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että maatalousyrittäjätyössä käytettävää apuvälinettä ei voida korvata kuljetusliikeyrittäjätyötä varten olevan vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteella. Näin ollen H:lla ei ollut oikeutta saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla korvausta. Tapla 1195/2010 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätös on annettu tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisen vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan A toimii kuljetusliikeyrittäjätyönsä ohella myös maatalousyrittäjänä. Vakuutuslaitokselle on toimitettu 8.12.2009 kirjoitettu E-lääkärinlausunto, jonka mukaan H:lle on suositeltu keväällä tapahtuviin maataloustöihin traktorin ilmajousitetun istuimen hankkimista.

Vakuutuslaitos on todennut, että ehdotettua ilmajousitettua istuinta ei korvata tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla, koska maataloustyössä selviämisen apuvälineeksi tarkoitettu istuin ei ole tällainen kuntoutuslaissa tarkoitettu kuntoutuksen apuväline.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja maksusitoumuksen myöntämistä traktorin ilmajousitetun istuimen hankintaan. Hän totesi, että kielteinen päätös on ristiriidassa tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n 1 momentin kanssa, koska ilmaistuimen hankinnassa on nimenomaan kysymys työkyvyn ylläpitämisestä ja säilyttämisestä. Tapaturmavamman tämän hetkisen tilanteen ja arvion mukaan tapaturma tulee jättämään pysyvän haitan eikä selkä tule kestämään maataloustöissä traktorin ajossa tulevia tärinöitä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi keuhkosyövän ilmenemispäiväksi 4.7.1995.

Perustelut

A on 26.2.2009 yrittäjätyötä tehdessään pudonnut tikkailta neljän metrin korkeudelta asfaltille ja loukannut selkänsä. Hän on tapaturman seurauksena saanut selän LI ja LII -nikamamurtumat.

A:lla on tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momenttien mukainen vapaaehtoinen yrittäjien tapaturmavakuutus kuljetusliikeyrittäjätyötään varten. Vakuutuslaitos on myöntänyt hänelle tapaturmavamman johdosta tapaturmavakuutuslain perusteella päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan 27.2.-30.9.2009 sekä tapaturmaeläkettä 11.3.-8.5.2010. Korvaus on maksettu vakuutussopimuksen mukaisen vuosityöansion perusteella.

A toimii yrittäjätyönsä ohella maatalousyrittäjänä.

Lääkärinlausunnon 8.12.2009 mukaan A on palannut lokakuussa työhönsä, jossa nostamiset ovat vielä ongelma. Varvas- ja kantakävely sujuvat. Tuntopuutoksia ei ole, mutta vasempaan reiteen säteilee ajoittain kipua. Selkä ei ole ollut kovin kipeä. Taivutukset sujuvat kohtalaisesti, mutta hän on vielä varonut kiertoja ja jyrkkiä taivutuksia. Lääkärinlausunnon mukaan keväällä tulisi sitten vielä maataloustöitä lisäksi ja A:ta hieman pelottaa traktorin aiheuttamat lisäoireet. Tällaisessa tilanteessa olisi varmasti hyötyä mahdollisimman hyvästä ilmajousitetusta istuimesta. Vakuutuslaitokselta on pyydetty maksusitoumusta istuimen hankkimista varten.

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan kuntoutuksena korvataan työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi tai säilyttämiseksi sellaisista tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joiden avulla kuntoutuja vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan taikka siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Työ- ja ansiokykyyn liittyvän kuntoutuksen kustannuksina korvataan 6 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kuntoutujan käyttöön tarkoitetut apuvälineet ja laitteet sekä niihin rinnastettavat rakenteet, jotka ovat tarpeellisia työtehtävistä suoriutumisessa vamman tai sairauden aiheuttamat toiminnanrajoitukset huomioon ottaen.

Muutoksenhakulautakunta totesi, että A:lle on 26.2.2009 sattunut tapaturma hänen tehdessään kuljetusliikeyrittäjätyötään. Hänelle on myönnetty tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisen vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteella. Päivärahaa ja tapaturmaeläkettä myönnettäessä korvausten perusteena on A:n työ- ja ansiokyky vakuutuksen mukaisessa yrittäjätyössä. Korvauksia myönnettäessä ei oteta huomioon A:n maatalousyrittäjätyötä.

A:lle on suositeltu maatalousyrittäjätyössä suoriutumisen tukemiseksi traktorin ilmajousitettua istuinta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että maatalousyrittäjätyössä käytettävää apuvälinettä ei voida korvata kuljetusliikeyrittäjätyötä varten olevan vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen perusteella. A:lla ei näin ollen ole tällä perusteella oikeutta saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla korvausta traktorin ilmajousitetusta istuimesta.

Asiasanat

Vapaaehtoinen vakuutus
Kuntoutus

Sivu päivitetty viimeksi 1.3.2024 15.59