Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Auringon uv-säteilyn aiheuttamien silmien oireiden korvattavuus

Antopäivä: 15.4.2010

A oli ollut hiihtolenkillä vapaa-aikana. Lääkärinlausunnon mukaan UV-säteily oli aiheuttanut silmien vuotoa, kirvelyä, valoarkuutta ja kipua. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma ei täytä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun tapaturman käsitteen edellytyksiä eikä kyseessä ole myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 1-6 kohtien nojalla korvattava vamma. Tapla 4637/2009

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos toteaa, että korvausta on haettu tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisen vapaaehtoisen yrittäjien vakuutuksen perusteella. Vakuutuslaitos on todennut, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta eikä hänelle kustanneta aurinkolaseja vahvuuksilla. Vakuutuslaitos on todennut, että A:lle ei ole sattunut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettua ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapaturmaa, vaan hänen silmänsä ovat altistuneet auringon UV-valolle.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista. Sattunut vahinko oli äkillinen ja johtui ulkoisista tekijöistä. Oli täysin odottamatonta, että UV-säteilyä oli tuolloin noin runsaasti Olostunturilla.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos totesi, että kyseessä ei ole myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 1-6 kohtien nojalla korvattava vamma.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 23.4.2009 ollut Olostunturin hiihtolenkillä vapaa-aikana. Molemmat silmät ovat kipuilleet ulkona ja autossa/valossa ilman puudutusta ankaraa kipua silmissä. Puudutustippoja on ollut laitettava noin 1-2 tunnin välein. Puudutus- ja tulehdustippahoito on jatkunut 27.4.2009 saakka. Tapaturmailmoituksen mukaan A on käynyt 24.4.2009 lääkärin vastaanotolla Muoniossa. E-lääkärinlausunnon 6.9.2009 mukaan 23.4.2009 Olostunturilla hiihtäessä UV-säteily on aiheuttanut silmien vuotoa, kirvelyä, valoarkuutta ja kipua. Jatkossa on todettu silmien olevan altistuksen takia UV-valolle herkät ja on käytettävä vahvuuksilla aurinkolaseja. Ehdotettuna kuntoutustoimenpiteenä on ollut aurinkolasit vahvuuksilla. Diagnoosiksi on asetettu lumisokeus, UV-tulehdusreaktio, molempien silmien sarveiskalvon tulehdus.

Tapaturmavakuutuslain 57 §:n 2 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lisäksi saada tämän lain mukaan vakuutettu henkilö vakuutetuksi muissakin kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa sattuneen tapaturman varalta. Vakuutusta ei kuitenkaan voi saada 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetun kipeytymisen eikä 4 a §:ssä tarkoitetun pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta aiheutuneen vamman tai sairauden varalta.

Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta häntä kohdanneen työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta. Oikeuskäytännön mukaan tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisen tekijän johdosta aiheutunutta vahinkotapahtumaa, joka tapahtuu odottamatta ja äkillisesti. Tyypillisiä tapaturmia ovat esimerkiksi liukastuminen, kaatuminen ja putoaminen. Tapaturmaksi katsotaan oikeuskäytännössä myös ylivoimainen ponnistus.

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin mukaan työntekijän 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa saama 1) hiertymä tai hankauma, 2) syövyttävän aineen aiheuttama vamma, 3) terveydelle vaarallisten kaasujen hengittämisestä aiheutunut vamma, 4) ilmanpaineen huomattavan vaihtelun aiheuttava vamma, 5) tavallisuudesta poikkeavan lämpötilan aiheuttama paleltuminen, auringonpistos tai muu sellainen vamma, 6) jatkuvasta tai tavan takaa toistuvasta taikka työntekijällä poikkeuksellisesta puristuksesta aiheutunut kyynärpään tai polvilumpion tulehdus, jota ei korvata ammattitautina, voidaan katsoa työtapaturman aiheuttamaksi, jos vamma on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma ei täytä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun ja oikeuskäytännössä vakiintuneeseen tulkintaan perustuvan tapaturman käsitteen edellytyksiä. 23.4.2009 sattuneen vahinkotapahtumaan ei ole liittynyt tapaturmalle ominaista, ulkoisista tekijöistä johtuvaa ennalta-arvaamattomuutta ja hallitsemattomuutta. Kysymyksessä ei ole ulkoisen tekijän johdosta odottamatta ja äkillisesti aiheutunut vahinkotapahtuma. Näin ollen vaivat eivät oikeuta korvaukseen tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin nojalla. Kyseessä ei ole myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 1-6 kohtien nojalla korvattava vamma.

Säännökset

Tapaturmavakuutuslaki 4 § 1 mom

Asiasanat

Tapaturman käsite

Sivu päivitetty viimeksi 4.3.2024 10.53