Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Maatalousyrittäjätyö tai siitä johtuvat olosuhteet

Antopäivä: 7.10.2010

A on ollut nukkumassa, jolloin sikalasta on tullut hälytys matkapuhelimeen. A on ollut sairauslomalla, mutta hän on aikonut mennä vaimolle konsultiksi. Lähtiessään liikkeelle A on kaatunut loukaten nilkkansa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma ei ole sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. Sängystä ylös nouseminen ei ole ollut syy-yhteydessä maatalouden työhön. Tapaturma on sattunut yksityistalouden piiriin kuuluvassa toiminnassa. Kyseessä ei myöskään ole ollut maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 6 §:n mukainen työmatka, koska A ei ollut vielä lähtenyt asuinrakennuksesta ulos. Tapla 1508/2010 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että korvauksia ei voida maksaa, koska tapaturma ei ole sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. A:n tapaturma on sattunut asuinrakennuksen sisällä, mikä katsotaan yksityistalouden alueeksi. Lain mukaan korvataan vain maataloustyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa sattunut tapaturma.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati tapaturman korvaamista työtapaturmana. Kun sikalasta tulee yöllä hälytys, työmatka alkaa välittömästi, sillä yöllä nukutaan ja vasta aamulla tehdään normaali työmatka sikalaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 10.1.2010 ollut nukkumassa. Sikalasta on tullut hälytys matkapuhelimeen. A on ollut sairauslomalla, mutta on aikonut mennä vaimolle konsultiksi. A on nukkunut kyljellään ja jalka on puutunut hänen lähtiessään liikkeelle, jolloin hänen jalkansa on osunut maton reunaan sillä seurauksella, että hän on kaatunut. Nilkka on vääntynyt. A on hakeutunut ensimmäistä kertaa lääkärin vastaanotolle 10.1.2010, jolloin on todettu, että hän on eilen maannut sängyssä, jotenkin poistunut siitä ja sen jälkeen kaatunut. Oikea nilkka on vääntynyt sisäänpäin.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 6 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut maatalousyrittäjää hänen maatalousyrittäjätyössään tai siitä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmana ei kuitenkaan korvata matkalla asunnosta työpaikalle tai työpaikalta asunnolle eikä asiointimatkalla sattunutta tapaturmaa, jollei matka ole liittynyt maatalousyrittäjän maatalousyrittäjätyöhön.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle 10.1.2010 aiheutunut tapaturma ei ole sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. A on saanut hälytyksen matkapuhelimeen sikalasta yöllä, jolloin hänen lähtiessään liikkeelle jalka on osunut maton reunaan sillä seurauksella, että A on kaatunut ja nilkka on vääntynyt. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että sängystä ylösnouseminen ei ole ollut syy-yhteydessä A:n maatalouden työhön. Tapaturma on sattunut yksityistalouden piiriin kuuluvassa toiminnassa, joten tapaturman ei voida katsoa sattuneen maatalousyrittäjätyössä ja siitä johtuvissa olosuhteissa. Kyseessä ei myöskään ole ollut maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 6 §:n mukainen työmatka, koska A ei ollut vielä lähtenyt asuinrakennuksesta ulos. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta korvaukseen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella.

Asiasanat

Maatalousyrittäjätyö

Sivu päivitetty viimeksi 4.3.2024