Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Oikeusavun korvaaminen

Antopäivä: 9.9.2010

A oli valituksessaan muutoksenhakulautakunnalle vaatinut myös oikeusaputoimistolle 100 euroa korvauksetta saamastaan oikeusavusta. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen, mutta hylkäsi vaatimuksen oikeusavun korvaamisesta oikeusaputoimistolle lakiin perustumattomana, koska muutoksenhakulautakunta ei ole oikeusapulain 22 §:ssä tarkoitettu tuomioistuin. A:n korvauksetta saamasta oikeusavusta ei ole hänelle itselleen aiheutunut kuluja, jotka voitaisiin määrätä korvattavaksi hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla. Tapla 867/2010 

Päätös, josta valitettu

A:lle on maksettu haittaluokan 3 mukainen haittaraha 20.11.2007. Saamiensa lausuntojen pohjalta vakuutuslaitos katsoo, että haitta on 5.1.2009 alkaen noussut haittaluokkaan 4. Kun ammattitaudin aiheuttama pysyvä yleinen haitta pahenee, maksetaan haittarahaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan vasta, kun haitta on noussut kahta haittaluokkaa suuremmaksi kuin maksettu korvaus.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati haittaluokan 10 mukaista korvausta vedoten 8.12.2009 päivättyyn lääkärinlausuntoon. Lisäksi hän vaatii oikeusaputoimistolle 100 euroa korvauksetta saamastaan oikeusavusta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle uudelleen haittarahaa sen takia, että ammattitaudin haittaluokka on 5.1.2009 alkaen ollut 6.

Vaatimus oikeusavun korvaamisesta oikeusaputoimistolle hylättiin lakiin perustumattomana. Muutoksenhakulautakunta ei ole oikeusapulain 22 §:ssä tarkoitettu tuomioistuin. A:n korvauksetta saamasta oikeusavusta ei ole hänelle itselleen aiheutunut kuluja, jotka voitaisiin määrätä korvattavaksi hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla.

Asiasanat

Oikeudenkäyntikulut

 

Sivu päivitetty viimeksi 4.3.2024 11.00