Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tuberkuloosi ammattitautina

Antopäivä: 7.10.2010

A oli työskennellyt tarjoilijana ravintolassa aikana, jolloin asiakkaana oli käynyt tuberkuloosia sairastava henkilö. Muutoksenhakulautakunnan päätöksen mukaan voidaan arvioida, että altistava vaikutus on ollut riittävä aikaansaamaan A:lla todetun tuberkuloosin. Kun asiakirjoista ei ole myöskään käynyt ilmi mitään muuta työn ulkopuolista altistusta tuberkuloosille, muutoksenhakulautakunta katsoi, että kysymyksessä on todennäköisesti pääasiallisesti työstä aiheutunut ammattitautina korvattava sairaus. Tapla 1133/2010 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, etteivät K:lla todetut oireet ole ammattitautina tai ammattitautiepäilynä korvattavia. K:lle tehdyissä tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että tuberkuloosi olisi aiheutunut pääasiallisesti hänen työstään aiheutuvista fysikaalisista, kemiallista tai biologisista tekijöistä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen kumoamista ja sen toteamista, että tuberkuloosi on tarttunut häneen työpaikallaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tekemien selvitysten perusteella voidaan olettaa, että tuberkuloositartunta on tarttunut hänen työpaikkaravintolassa. Ravintolan kanta-asiakkaana on ollut henkilö, jolla on todettu tuberkuloositartunta. Saman bakteerikannan omaava tauti on tarttunut myös häneen sekä muutamaan ravintola-asiakkaaseen. Vain kyseisillä henkilöillä on todettu tarttuva tuberkuloosi. Valituksen liitteenä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedote 19.1.2009 ravintolan kanta-asiakkaille.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen hänellä todetun tuberkuloositartunnan johdosta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan 24.10.2009-2.3.2010.

Perustelut

A on työskennellyt ravintolassa tarjoilijana. Hän ilmoittaa saaneensa tuberkuloositartunnan työtehtävissä ajalla 1.2.-31.7.2008. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa 19.1.2009 ravintolan kanta-asiakkaille on mainittu Pirkkalassa ilmenneen vuoden aikana kolmella henkilöllä saman bakteerikannan aiheuttama keuhkotuberkuloosi ja on syytä epäillä tartunnanlähteen liikkuneen paikallisissa anniskeluravintoloissa. Tiedotteen mukaan tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä. Tarttuvaan tuberkuloosin sairastuneen henkilön yskiessä ja puhuessa ilmaan leviävät tuberkuloosia sisältävät pienet hiukkaset saatavat päätyä samassa tilassa oleskelevan henkilön keuhkoihin. E-lääkärinlausunnon 25.3.2009 mukaan kanta-asiakkaalla on todettu värjäyspositiivinen tuberkuloosi ja kannan on todettu olevan sama kuin A:lla. E-lääkärinlausunnon 2.6.2009 mukaan tuberkuloosin hoito on saatettu loppuun ja tauti on parantunut.

Ammattitautilain 1 §:n 1 momentin mukaan ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä.

Ammattitautiasetuksen 2 §:n mukaan 3 §:ssä tarkoitetun sairauden katsotaan olevan ammattitauti, kun jälkimmäisessä pykälässä mainittu fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä esiintyy työntekijän työssä siinä määrin, että sen altistava vaikutus riittää aikaansaamaan tämän sairauden, jollei osoittaudu, että sairaus on selvästi aiheutunut työn ulkopuolisesta altistuksesta.

Edellä mainitun asetun 3 §:n tarkoittamina biologisina tekijöinä on 2 kohdassa mainittu tuberkuloosibasilli. Tyypillisinä sairaudenmuotoina ovat tuberkuloosin eri muodot.

Muutoksenhakulautakunta totesi, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa ravintolan kanta-asiakkaille 19.1.2009 on ilmoitettu kanta-asiakkaiden saattaneen altistua tuberkuloosille, koska on ollut syytä epäillä tartunnan lähteen liikkuneen paikallisissa ravintoloissa. Pirkkalassa on ilmennyt vuoden aikana kolmella henkilöllä saman bakteerikannan aiheuttama keuhkotuberkuloosi. K on työskennellyt tarjoilijana ravintolassa aikana, jolloin asiakkaana on käynyt tuberkuloosia sairastava A:n nimeämä henkilö. Tämän vuoksi voidaan arvioida, että altistava vaikutus on ollut riittävä aikaansaamaan A:lla syksyllä 2008 todetun tuberkuloosin. Asiakirjoista ei myöskään käy ilmi mitään muuta työn ulkopuolista altistusta tuberkuloosille. Muutoksenhakulautakunta katsoi näin ollen, että kysymyksessä on todennäköisesti pääasiallisesti työstä aiheutunut ammattitautina korvattava sairaus.

Äänestysratkaisu 5-1.

Asiasanat

Tuberkuloosi

Sivu päivitetty viimeksi 3.4.2024 12.07