Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kipupumppu ja hammashoito

Antopäivä: 16.3.2011

Vaikka hammashoito on ollut tarpeen ennen kipupumpun asennusta, se ei kuitenkaan ole ollut tapaturmavamman tarpeellista hoitoa eikä sitä korvata tapaturmavakuutuslain 15 §:n nojalla. TapLa 3664/2010 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on evännyt A:lta korvauksen hammashoidosta tapaturmavakuutuslain perusteella, koska se ei ole tarpeen 9.3.2009 sattuneen tapaturman seurauksena syntyneen vamman hoidon kannalta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii hammashoidon korvaamista. Hän on sairauslomalla työtapaturman aiheuttaman käden vamman vuoksi. Huhtikuussa 2010 Ortonilla on harkittu kipupumpun asentamista touko-kesäkuussa. Yhtenä vaatimuksena on ollut hoidattaa hampaat ennen kuin kipupumppua voitaisiin laittaa, sillä esimerkiksi reiän alusta voi lähteä tulehdus, joka kipupumpun aikana on vakava asia. Hammashoito on edellytys ja osa käden hoitoa. Kipupumppua ei voida asentaa ennen kuin hampaat on hoidettu.

Lisäselvitys

Vakuutuslaitokselle on uutena selvityksenä saapunut Ortonin sairauskertomusmerkinnät 10.6.2010 ja terveyskeskuksen sairauskertomusmerkinnät 22.6.-28.6.2010.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos on katsonut korvaukseen oikeuttavaksi 9.3.2009 sattuneen tapaturman seurauksena oikean peukalon vääntövamman ja sen seurauksena CRPS-tyyppisen oireilun. Hammashoitoa ennen epiduraalistimulaattorin (kipupumpun) asentamista ei korvata tapaturmavakuutuslain mukaisena vamman tai sairauden hoitona. Kyseessä ei myöskään ole lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvä toimenpide eikä tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin nojalla korvattava vamman tai sairauden työperäisyyden selvittämiseksi tarpeellisen ja perustellun lääkärintutkimuksen tutkimuskulu.

Lisäselvitys

Vakuutuslaitos on toimittanut asiakirjoihin liitettäväksi Kuntoutus Ortonin 27.10.2010 päivätyn lääkärinlausunnon, joka ei aiheuta muutosta sen kantaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Tosiseikat

Vakuutuslaitos suorittaa A:lle korvauksia 9.3.2009 sattuneen tapaturman seurauksena oikean peukalon vääntövamman ja sen seurauksena CRPS-tyyppisen oireilun johdosta. A on 8.4.2010 ollut Kuntoutus Ortonin kipupoliklinikalla epiduraalistimulaattoriasennusarviossa. Poliklinikkamerkintöjen mukaan A varaa ajan hammaslääkärille perusteelliseen hammastarkastukseen ja ortopantomografiaan. Myöhemmin varataan aika kaksivaiheiseen stimulaattoriasennustoimenpiteeseen.

Vakuutuslaitokselle on saapunut Hammaslääkäriaseman 27.4.2010 päivätty lasku suun perustutkimuksesta 14.4.2010 ja hammasröntgenistä, Bite-Wing-kuvasta. Vakuutuslaitos on maksanut laskun hoitolaitokselle 4.5.2010. Vakuutuslaitokselle on saapunut 27.4.2010 päivätty kustannusarvio hampaiden ja suun hoidosta, joka on suoritettava ennen kipupumpun asennusta, ja 14.5.2010 ja 27.5.2010 päivätyt laskut.

Kuntoutus Ortonin 27.10.2010 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan kyseinen toimenpide on laadultaan täysin verrannollinen lonkka- tai polviproteesitoimenpiteeseen. Kyseiset toimenpiteet edellyttävät aina ennen leikkaustoimenpidettä tehtävää purentaelimistön kunnon kartoitusta ja muun muassa ortopantomo-tomografia-tutkimusta. Mikäli hammaslääkärin suorittamassa tutkimuksessa todetaan tarvetta hammashoitoon, on nämä hoitotoimenpiteet tehtävä ennen suunniteltua leikkaushoitoa. Mikäli hammashoitoa ei ole tehty ennen vierasesineiden asentamista elimistöön ja on piilevä mahdollisesti oireeton purentaelimistön tulehdustila, on erittäin suuri todennäköisyys, että vierasesine infektoituu. A on asianmukaisesti teettänyt toukokuussa 2010 preoperatiivisen hampaiston tarkistuksen, sen yhteydessä on ilmennyt hoitotarvetta ja hoito on toteutettu asianmukaisesti ennen suunniteltua koestimulaattori-hoitoa. Koska hampaiston tarkistus ja hoito kuuluu oleellisena osana stimulaattorihoitoon traumaperäisessä kiputilassa, kuuluisi myös nämä toimenpiteet vakuutuslaitoksen korvattavaksi.

Sovelletut säännökset

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 15 §:n 1 momentin mukaan vahingoittuneella on oikeus saada korvaus työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta tarpeellisesta sairaanhoidosta.

Johtopäätökset

Ennen epiduraalistimulaattorin asennusta rutiineihin kuuluu selvittää, ettei suun ja leukojen alueella ole tulehduksellisia muutoksia. Hampaiston kunnon tarkistus on syy-yhteydessä vakuutuslaitoksen tapaturmavamman seurauksena korvaamaan epiduraalistimulaattorin asennukseen, ja vakuutuslaitos onkin korvannut suun perustutkimuksen ja röntgenkuvauksen. Kuitenkaan tutkimuksissa ilmenneet hammashoidon tarvetta aiheuttaneet hampaiston sairaudet eivät ole syy-yhteydessä 9.3.2009 sattuneeseen tapaturmaan. Vaikka hammashoito on ollut tarpeen ennen epiduraalistimulaattorihoitoa, se ei kuitenkaan ole ollut tapaturmavamman tarpeellista hoitoa eikä sitä korvata tapaturmavakuutuslain 15 §:n nojalla.

Sivu päivitetty viimeksi 3.11.2011 13.00