Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Molemminpuolinen rannekanavaoireyhtymä korvattiin ammattitautina

Antopäivä: 28.9.2011

A:n työ trukin ajossa oli ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti sellaisia ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä, jotka lääketieteellisen kokemusperäisen tietämyksen mukaan sopivat aiheuttamaan hänellä todetun molemminpuolisen rannekanavaoireyhtymän. TamLa 819/2011 

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lla todettu rannekanavaoireyhtymä ei ollut ammattitautina korvattava sairaus, joten hänelle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. Saatujen selvitysten mukaan vakuutuslaitos oli katsonut, että A:lla todettu rannekanavaoireyhtymä ei ollut sellainen sairaus, joka korvataan ammattitautilain perusteella. A:n työstä saadun selvityksen mukaan hänen työssä tekemänsä työliikkeet eivät olleet sillä tavalla ranteen keskiasennosta poikkeavia ja rannetta kuormittavia, että ne voisivat aiheuttaa rannekanavaoireyhtymän. Rannekanavaoireyhtymän perussyynä oli pidettävä ranteen rakenteellisia ominaisuuksia.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätökseen muutosta. Siirtyessään yhtiön palvelukseen tammikuussa 2008 hän alkoi ajaa siirtovaunumallia. Uuden tavaratalon tavaroittamisvaiheessa huhti-kesäkuussa 2008 hän saattoi ajaa päivittäin jopa 8 tuntia. Oireet oikeassa kädessä alkoivat keväällä 2009 pahentuen nopeasti ja oikean käden kipuillessa A alkoi käyttää enemmän vasenta kättään, jonka seurauksena myös se oireilee. A ajaa päivittäin 4-6 tuntia siirtovaunua, välillä hän käyttää nk. pumppuvaunua lavojen siirtämiseen. Lisäksi työssä on paljon nostoja, joissa ranteet ja kyynärpäät kuormittuvat (tavaraa puretaan pahvilaatikoista hyllyihin).

A vaati, että rannekanavaoireyhtymä korvataan ammattitautilain mukaisesti, koska se on aiheutunut työpaikan fysikaalisista tekijöistä eli ajosta siirtovaunulla päivittäin useita tunteja. Hän vetosi valituksen oheen liittämäänsä työterveyshuollon erikoislääkärin lausuntoon 31.1.2011 sekä videointiin koskien siirtovaunulla ajoa ja käsien asentoa ajotilanteessa ja nostoissa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen molemminpuolisen rannekanavaoireyhtymän johdosta.

Perustelut

A oli työskennellyt tammikuusta 2008 alkaen tavarantäytön ryhmäpäällikkönä. Ammattitauti-ilmoituksen mukaan hän ajaa työssään 5-6 tuntia päivittäin trukkia/siirtovaunua. A kuvasi omassa 25.10.2010 päivätyssä selvityksessään työtään seuraavasti: Työhön kuuluu trukin ajaminen. Trukki liikkuu ”kaasuttamalla” peukaloilla eteen/taaksepäin, haarukat nostetaan peukaloilla ylös/ alas ja samalla ohjataan ohjauskahvasta. Ranne vääntyy kaasuttaessa epäluonnolliseen kulmaan, samalla trukkia ohjataan kääntämällä ohjauskahvasta. Työhön kuuluu ranteen kääntämistä ylös/alas ja samalla melko voimakasta kahvasta puristamista, koska trukki on painava ja ajoreitti mutkikas. Liike toistuu koko ajan noin 5 ½ tuntia. A käyttää työssään lisäksi maksimissaan yhden tunnin verran katkoteräveistä ja siirtopumppua. A on oikeakätinen.

Lähetteestä 25.8.2010 ilmeni, että A:n  nykyinen työ käsitti 20 % esimiestehtäviä ja 80 % siirtovaunun ajamista. Siirtovaunu tai trukki on väline, jolla siirretään rekoista purettavat lavat myyntitiloihin. Trukki painaa 1.400 kiloa ja sitä ohjataan ajo/jarrukahvalla. Kahvalla pidetään kahdella kädellä kiinni, kämmenillä puristetaan kahvoista (vauhtia on ainoastaan silloin, kun kahva on noin vaakatasossa, liike ylös jarruttaa, eli kahva piti pitää siis staattisesti tietyllä tasolla), peukaloilla kaasutetaan ja peruutetaan sekä liikutetaan haarukan piikkejä. Suoraan ajattaessa ranteet ovat lievässä dorsifleksiossa, vauhtia lisättäessä fleksio jyrkkenee ja haarukoita nostettaessa ranteisiin tulee lisäksi rotaatioliike. Rannetukea käytettäessä ajo ei onnistu lainkaan. Laite on otettu käyttöön 2009 loppuvuodesta, sitä ennen käytettiin samanlaista, mutta kevyempää trukkia. Vaunun kääntely kuormittaa ranteita ja tavaratalossa on runsaasti kääntyilyä vaativat myymälätilat.

A:n oikea peukalo oli alkanut puutua huhtikuussa 2009 ja kipu on siirtynyt pikkuhiljaa ranteeseen. A:lla oli 10.2.2010 tehdyssä molempien ranteiden ENMG-tutkimuksessa todettu molemminpuolinen rannekanavaoireyhtymä. Oikea ranne on operoitu 11.5.2010 ja vasen 13.6.2011.

Ammattitautilain 4 a §:n 2 momentin mukaan rannekanavaoireyhtymä korvataan fysikaalisen tekijän aiheuttamana ammattitautina, jos työntekijän työ on ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä.

Johtopäätökset

Esitetyn selvityksen perusteella trukilla ajo käsitti pääosan A:n työstä ja videolta ilmeni, että trukin ajossa etenkin käännöksissä ranteita joutuu pitämään keskiasennosta selvästi poikkeavissa asennoissa. Muutoksenhakulautakunta katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että A:n tammikuusta 2008 alkaen tekemä tavarantäytön ryhmäpäällikön työ oli ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti sellaisia ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä, jotka lääketieteellisen kokemusperäisen tietämyksen mukaan sopivat aiheuttamaan hänellä todetun molemminpuolisen rannekanavaoireyhtymän. A:n molemminpuolinen rannekanavaoireyhtymä oli siten edellä mainitun säännöksen nojalla korvaukseen oikeuttava ammattitauti.

Asiasanat

Syy-yhteys

Sivu päivitetty viimeksi 3.11.2011 12.35