Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Räjähdysonnettomuudessa vaurioituneita silmälaseja ei korvattu esinevahinkona

Antopäivä: 6.9.2012

Työmaalla sattuneen räjähdysonnettomuuden seurauksena vahingoittuneella oli todettu ohimenevä kuulonalenema. Ennen räjähdystä hän oli vaihtanut autossa tavalliset silmälasinsa työmaalla käytettäviin suojalaseihin. Silmälasit olivat tällöin jääneet auton takaikkunalle. Räjähdyksen aikana teräspalkki oli sinkoutunut auton takaikkunaan ja silmälasit olivat tällöin vaurioituneet. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahingoittuneella ei ole tapaturmavakuutuslain perusteella oikeutta saada korvausta uusista silmälaseista. Räjähdysonnettomuudessa vaurioituneet silmälasit eivät ole olleet tapaturmavakuutuslain 14 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla hänen käytössään tapaturman yhteydessä eikä silmälaseja näin ollen voida korvata. Kysymyksessä on esinevahinko, jota ei korvata tapaturmavakuutuksesta. Muutoksenhakulautakunta totesi vielä, että asian ratkaisussa on otettu huomioon se, että työmaalla on ollut suojalasien käyttöpakko. Tämä seikka ei kuitenkaan aiheuta muutosta korvausharkintaan. Tamla 1287/2012

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitoksen päätöksen esitietojen mukaan A on 15.9.2010 ollut purkamassa rakennustelineitä huollossa olleen tärpättisäiliön vierellä. Säiliö on räjähtänyt hitsaustyön seurauksena. Tapaturman seurauksena A:lla on todettu ohimenevä kuulonalenema. Hän on lähettänyt korvaushakemuksen tapaturmassa vaurioituneista silmälaseista. Räjähdyksen aikana teräspalkki on sinkoutunut auton takaikkunaan, jossa lasit olivat.

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei makseta korvausta tapaturman yhteydessä rikkoutuneista silmälaseista. Silmälasien korvattavuus edellyttää tapaturmavakuutuslain mukaan, että silmälasit ovat olleet käytössä vahinkotapahtuman yhteydessä. A:n oman selvityksen mukaan silmälasit eivät ole olleet vahinkohetkellä hänen käytössään, vaan auton takaikkunalla.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja silmälasien korvaamista. Hän totesi, että silmälasit olivat tapaturmapäivänä käytössä aamulla ennen räjähdystä. Työpisteessä on käytettävä suojalaseja, jotka ovat vahvuuksilla. Hän vaihtoi autossa tavalliset silmälasit suojalaseihin ja meni säiliölle töihin. Lasit jäivät siten auton takaikkunalle. R totesi, että asiassa ei ole otettu huomioon sitä, että alueella on suojalasien käyttöpakko.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitoksen mukaan valituskirjelmässä ei ole esitetty sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan asiassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 15.9.2010 ollut purkamassa rakennustelineitä huollossa olleen säiliön vieressä. Säiliö on räjähtänyt hitsaustyön seurauksena. A ei ole tapaturmailmoituksen mukaan saanut fyysisiä vammoja, mutta hänen kuulonsa on pitänyt kuitenkin tutkia kuulovaurion varalta. Lisäksi hän on osallistunut tapahtuman johdosta järjestettyyn terapiaan.

Optikon silmälaseista tekemän kustannusarvion 2.1.2012 mukaan A:n nykyisissä silmälaseissa linssi ja kehys vaurioituivat 15.9.2010 tehdasalueella tärpättisäiliön räjähdyksen yhteydessä. Räjähdyksen aikana teräspalkki on sinkoutunut auton takaikkunaan, jossa lasit olivat.

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 3 momentin mukaan korvataan vahingoittuneen käytössä olleet työtapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet ja -elimet.

Johtopäätökset

A:n työmaalla on 15.9.2010 sattunut räjähdysonnettomuus, ja hänellä on tapaturman seurauksena todettu ohimenevä kuulonalenema. A:n mukaan hän on ennen räjähdystä vaihtanut autossa tavalliset silmälasinsa työmaalla käytettäviin suojalaseihin. Silmälasit ovat tällöin jääneet auton takaikkunalle. Optikon selvityksen 2.1.2012 mukaan räjähdyksen aikana teräspalkki on sinkoutunut A:n auton takaikkunaan ja silmälasit ovat tällöin vaurioituneet.

Muutoksenhakulautakunta katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että A:lla ei ole tapaturmavakuutuslain perusteella oikeutta saada korvausta uusista silmälaseista. A:n räjähdysonnettomuudessa vaurioituneet silmälasit eivät ole olleet tapaturmavakuutuslain 14 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla hänen käytössään tapaturman yhteydessä eikä silmälaseja näin ollen voida korvata. Kysymyksessä on esinevahinko, jota ei korvata tapaturmavakuutuksesta. Muutoksenhakulautakunta totesi vielä, että asian ratkaisussa on otettu huomioon se, että työmaalla on A:n mukaan ollut suojalasien käyttöpakko. Tämä seikka ei kuitenkaan aiheuta muutosta korvausharkintaan.

Sivu päivitetty viimeksi 26.3.2024 10.39