Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Päihtymyksen katsottiin olleen tapaturman syynä, joten päivärahakorvaukseen tuli tehdä 1/5:n päihtymysvähennys

Antopäivä: 6.2.2013

A oli vapaa-aikanaan klo 23.50 kompastunut jalkakäytävän reunakiveen ja kaatunut eteenpäin vahingoittuen oikeaan käteensä. Hän oli nauttinut alkoholia klo 19-23. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n päihtymys oli ollut syynä tapaturman sattumiselle. Päivystyspoliklinikan sairauskertomuksen mukaan A oli puhaltanut 2,01 promillea. Muutoksenhakulautakunta piti todennäkököisenä, että A:n humalatila oli ollut syynä siihen, että hän oli kävellessään kompastunut jalkakäytävän reunaan. Päivärahakorvaukseen tuli näin ollen tehdä 1/5:n vähennys. Tamla 3755/2012

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan 1.4.-30.4.2012 ja 3.5.-15.5.2012. Tapaturmavakuutuslain 5 §:n perusteella päivärahaa oli vähennetty 1/5, koska tämän tapaturman syynä on ollut alkoholi. Päätös oli annettu tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisen yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päivärahavähennyksen poistamista. Hän totesi, että alkoholin vaikutus korvaukseen on aiheeton. Muutama ruokaolut sekä jälkiruokajuoma eivät vaikuta hänen liikkumiskykyynsä. Lisäksi hän on alkoholin kohtuukäyttäjä. Sairaanhoitopiirin toimenpiteiden jälkeen hän käveli kompastumatta ja kaatumatta kotiin noin kolmen kilometrin matkan.
Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos totesi, että valituskirjelmässä ei ole tuotu esiin sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan. Kaatumisen syynä on ollut alkoholi ja näin ollen vähennys on oikein määritelty.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tosiseikat ja tapahtumatiedot

Tapaturmailmoituksen mukaan A oli vapaa-aikanaan 30.3.2012 kello 23.50 kompastunut jalkakäytävän reunakiveen ja kaatunut eteenpäin. Hänen oikea kätensä oli ottanut kaatumisen vastaan. Vakuutuslaitoksen pyydettyä A:lta lisäselvitystä hän oli ilmoittanut nauttineensa alkoholia tapaturmapäivänä kello 19-23. Hän oli kertonut juoneensa ravintolassa ruokailun yhteydessä muutaman keskioluen ja jälkiruokajuoman. Tapaturman oli R:n mukaan aiheuttanut se, että hän oli ottanut matkapuhelinta housuntaskusta ja keskittynyt siihen. Alkoholi ei hänen mielestään vaikuttanut tapaturman sattumiseen.

Päivystyspoliklinikan sairauskertomuksen 1.4.2012 mukaan A oli tullut ambulanssilla kirurgian päivystykseen oikean käden pikkusormen sijoiltaanmenon ja haavan takia. Sairauskertomuksen esitietojen mukaan A oli kaatunut humalapäissään kaupungilla. Ambulanssikuskit olivat todenneet tilanteen primaarivaiheessa ja raportoineet oikean käden pikkusormen sijoiltaanmenon. A oli puhaltanut 2,01 promillea. Sairauskertomuksen mukaan hän oli ollut muuten sinänsä asiallinen, pientä vauhdikkuutta lukuun ottamatta. Oikean käden pikkusormessa oli todettu syvähkö, noin 1,5 cm pitkä haava, josta myös koukistajajänteet näkyivät. Haava oli ommeltu. Sormi oli ollut niin jäykkä ja kivulias, että se ei ollut liikkunut kunnolla. Nivel oli reponoitu ja lastoitettu.

Sovelletut säännökset

Tapaturmavakuutuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan päiväraha ja tapaturmaeläke voidaan evätä tai niitä vähentää joko määräajaksi tai toistaiseksi, jos tapaturman syynä on ollut työntekijän päihtymys tai törkeä huolimattomuus.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että A:n päihtymys on ollut syynä tapaturman sattumiselle. Päivystyspoliklinikan sairauskertomuksen mukaan puhalluskokeen tulos on ollut 2,01 promillea. Muutoksenhakulautakunta piti todennäköisenä, että A:n humalatila on ollut syynä siihen, että hän on kävellessään kompastunut jalkakäytävän reunaan. Päivärahakorvaukseen tulee näin ollen tehdä 1/5:n vähennys.

Sivu viimeksi päivitetty 26.3.2024 15.54