Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työpaikan ulkopuolella järjestetyn tyky-iltapäivän ohjelmaan kuulumattomassa leikkimielisessä painiottelussa sattuneen vahinkotapahtuman ei katsottu sattuneen työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa

Antopäivä: 17.10.2013

A oli osallistunut työpaikan ulkopuolella järjestettyyn henkilökunnan tyky-iltapäivään. A:n nilkka oli vääntynyt painimatolla leikkimieliseksi sovitun painiottelun aikana. Kyseinen painiottelu ei kuulunut tyky-iltapäivän ennalta ilmoitettuun ohjelmaan. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma ei ole sattunut A:n työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa eikä hänellä siten ole oikeutta saada korvausta tapaturmavakuutuslain perusteella. Tamla 1739/2013

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska hänelle sattunut tapaturma ei ole työtapaturma. Tapaturma ei ole sattunut työssä eikä myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:ssä tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut tauolla leikkimielisessä painissa, joka ei ole liittynyt tyky-päivän ohjelmaan. Työnantajalta saadun selvityksen mukaan tilaisuuden ohjelmana on ollut kahvakuulaharjoittelu sekä venyttely. Leikkimielinen paini ei ole liittynyt tilaisuuden ohjelmaan, vaan se on tapahtunut tauolla. Näin ollen vakuutuslaitos oli katsonut, että tapaturma ei ole sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa, vaan vapaa-ajalla, joten kyseessä ei ole korvattava työtapaturma.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja korvausten myöntämistä. Hän viittasi työhyvinvointi-iltapäivää koskevaan tyky-toimikunnan viestiin ja totesi, että ohjelmassa ei mainita tauoista mitään eikä sellaisia ollut. Siirtymisen nimittäminen siirtymätauoksi on virheellinen. Tyky-päivän idea oli monipuolinen liikunta, jota leikkimielinen paini myös on. A:n mukaan on erikoista rajata se monipuoliseen liikkumiseen kannustavan päivän ulkopuolelle varsinkin, kun se tapahtui omavalintaisen lajin aikana. Hän kertoi vielä, että tapaturma sattui painimatolla tunnin kestäneen nousujohteisen kahvakuulaharjoittelun päätteeksi. Harjoituksen loppuvaiheessa hän tunsi lievää kipua oikeassa nilkassa. Harjoituksen päätteeksi otettu muutama painiote ei ehtinyt kestää 30 sekuntia pidempään. Nilkkaan tuli kova kipu heti hänen kumarrettuaan eteenpäin ja kollegan ottaessa hänestä kiinni. A:n mielestä vamma aiheutui liian pehmeällä alustalla tehdystä tunnin mittaisesta harjoituksesta.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tosiseikat ja tapahtumatiedot

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 14.11.2012 osallistunut työpaikan ulkopuolella järjestettyyn henkilökunnan tyky-päivään. Tapaturma on sattunut kello 15.00 painimatolla pidetyn kahvakuulaharjoittelun ja rentousharjoituksen välisellä siirtymätauolla. A:n mukaan varovaiseksi ja leikkimieliseksi sovitun painiottelun aikana kollegan vääntäessä häntä eteenpäin hänen oikea jalkansa on jäänyt jotenkin pahaan asentoon niin, että nilkka on vääntynyt yli.

Vakuutuslaitoksen pyydettyä työnantajalta lisäselvitystä tapahtumista työnantaja on kertonut, että kysymyksessä oli virkistysiltapäivä, johon osallistui koko henkilökunta. Kahvakuulajumpan ja venyttelyn välissä olevalla tauolla A:n nilkka on muljahtanut painimatolla leikkimielisessä verryttelyssä.

Valitukseen liitetyn työhyvinvointi-iltapäivän ohjelman mukaan ohjelmassa on kello 14-15 ollut omavalintainen laji (core, kahvakuula, sauvakävely) ja kello 15-16 rentouttavia harjoituksia.

Lääkärinlausunnon 7.12.2012 mukaan A on kertonut, että hän on ollut tyky-päivällä ja siellä on ollut kahvakuulaharjoitteita. Tämän jälkeen A on ottanut vastustajan kanssa leikkimielisen painimatsin, jossa vastustaja on vääntänyt häntä eteenpäin niin, että A:n oikea nilkka on vääntynyt.

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

Oikeuskäytännössä tapaturman katsotaan sattuneen työssä, kun se kohtaa työntekijää ohjelman mukaisessa toiminnassa hänen osallistuessaan kokoukseen, koulutukseen tai muuhun työhön liittyvään tilaisuuteen.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n oikea nilkka on vääntynyt painimatolla leikkimieliseksi sovitun painiottelun aikana. Tapaturmailmoituksessa olevan A:n oman selvityksen sekä muiden alkuvaiheen selvitysten mukaan nilkan kipeytyminen on tapahtunut painin yhteydessä, ei kahvakuulaharjoituksissa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma ei ole sattunut A:n työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa.  Hän on osallistunut työpaikan tyky-iltapäivän ohjelman mukaiseen kahvakuulaharjoitteluun kello 14-15. Kyseisen harjoittelun jälkeen, ennen seuraavan ohjelman alkua tapahtunut leikkimielinen painiottelu A:n ja hänen kollegansa välillä ei ole kuulunut tyky-iltapäivän ohjelmaan. Muutoksenhakulautakunta totesi, että työpaikan ulkopuolella järjestetyn tilaisuuden osalta työ- ja vapaa-aikaa erotettaessa voidaan lähtökohtana pitää ennalta ilmoitettua ohjelmaa eikä muunlaisen, mahdollisesti liikunnallisenkaan toiminnan, jota työntekijä tyky-päivän aikana harjoittaa, voida katsoa olevan ohjelman mukaista toimintaa. Edellä olevan perusteella A:lla ei ole hänen valituksessa mainitsemistaan seikoista huolimatta oikeutta saada korvausta tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin perusteella.

Sivu viimeksi päivitetty 1.4.2024 12.26