Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työmatkalla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella

Antopäivä: 15.12.2016

A:lle ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n tarkoittamaa ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Kysymyksessä ei myöskään ole työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:ssä tarkoitettu lihaksen tai jänteen äkillinen kipeytyminen, joka on tapahtunut ilman tapaturmaa työntekijän suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä 21 §:ssä tarkoitetussa työssä tai 24 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa kuntoliikunnassa. Vahinkotapahtuma on sattunut A:n ollessa matkalla töistä kotiin eli työmatkalla. Työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n nojalla ei voida korvata työmatkalla tapahtunutta kipeytymistä. Tamla 2896/2016 – antopäivä 15.12.2016.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan vahinkotapahtumasta 11.2.2016 ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta. Saatujen selvitysten mukaan A:n kantapää kipeytyi junalle juostessa. Vahinkokuvauksista ei käy ilmi sellaista ulkoista tekijää, jonka perusteella vahinkotapahtuma olisi tulkittavissa tapaturmaksi. Liike ei ole myöskään työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuormittava, vaan kyseessä on tavanomainen liikesuoritus. Näin ollen A:lle aiheutunutta vahinkotapahtumaa ei korvata.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A on tyytymätön annettuun päätökseen. Tapaturma sattui työmatkalla äkillisesti. A lähti juoksemaan junalle ja kesken juoksun jalkaan tuli äkillinen kipu. Hän ei tiedä, oliko kävelytiellä jotain epätasaisuutta tai muuta, mutta kipu tuli äkillisesti. Kolmen viikon jälkeen jalka ei tuntunut paremmalta. Hän tilasi ajan erikoislääkäriltä, koska halusi varmistaa, saako jalalla kävellä vai ei.

Vakuutuslaitoksen vastine

Valituskirjelmässä ja uusissa selvityksissä ei ole esitetty sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta vakuutuslaitoksen kantaan asiassa. Työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella kyseistä pykälää ei voida soveltaa asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tapahtuneeseen kipeytymiseen, mistä myös A:n tapauksessa on ollut kyse.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys
Vahinkoilmoituksen mukaan A on matkalla töistä kotiin 11.2.2016 lähtenyt juoksemaan junaan ja hetken juoksemisen jälkeen hänen oikeaan kantapäähänsä on tullut äkillinen kova kipu. A:n selvityksen mukaan kesken juoksun hänen kantapäähänsä on tullut äkillinen kipu. A on 12.2.2016 hakeutunut lääkärin vastaanotolle. Lääkärinlausunnon mukaan hän on lähtenyt juoksemaan junaan ja juostessa on tullut kova kipu oikeaan kantapäähän.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 §:n 1 momentin mukaan tämän lain mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti siten kuin jäljempänä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n mukaan tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n mukaan mitä työtapaturmasta säädetään, sovelletaan myös lihaksen tai jänteen äkilliseen kipeytymiseen, joka on tapahtunut ilman tapaturmaa työntekijän suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä 21 §:ssä tarkoitetussa työssä tai 24 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa kuntoliikunnassa (työliikekipeytyminen)

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:lle ei ole 11.2.2016 sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n tarkoittamaa ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Kysymyksessä ei myöskään ole työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:ssä tarkoitettu lihaksen tai jänteen äkillinen kipeytyminen, joka on tapahtunut ilman tapaturmaa työntekijän suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä 21 §:ssä tarkoitetussa työssä tai 24 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa kuntoliikunnassa. Vahinkotapahtuma 11.2.2016 on sattunut A:n ollessa matkalla töistä kotiin eli työmatkalla. Työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n nojalla ei voida korvata työmatkalla tapahtunutta kipeytymistä.

Sivu viimeksi päivitetty 1.4.2024 14.54