Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys hammasvaurion korvattavuudesta

Antopäivä: 20.9.2017

A on 14.10.2016 ottanut kaverin tarjoamasta poron kylmäsavuleiketangosta kantapalan ja puraissut sitä reilusti, jolloin hampaista on kuulunut äänekäs rusahdus ja hetkellinen kipu. Vakuutuslaitos eväsi korvauksen, koska hampaiston vaurioituminen ei johdu ulkoisen tekijän aiheuttamasta tapaturmasta. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen todeten, että syödessä sattuvan hammasvaurion korvaaminen edellyttää, että nautittu ruoka-aine on sisältänyt vierasesineen tai muuta ruokaan kuulumatonta ainetta.
Tamla 20.9.2017 – 1027/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan korvauksia ei makseta, koska hampaiston vaurioituminen ei johdu ulkoisen tekijän aiheuttamasta tapaturmasta. Hoitomerkintöjen 20.10.-17.11.2016 mukaan 14.10.2016 Iihaleikkeessä on ollut rustoinen tai muu kova pala, joka on aiheuttanut haukkauksen yhteydessä hampaiston etualueen sillan rikkoutumisen. A:lle ei ole sattunut lain tarkoittamaa tapaturmaa. Yleisen tietämyksen mukaan poronliha voi sisältää esimerkiksi luuta, luunmurusia tai rustoa. A:n puraistessa poron kylmäsavuleiketankoa hän on ollut tietoinen, että liha voi sisältää luuta, luunmurusia tai rustoa eikä näin ollen kyse ole odottamattomasta tapahtumasta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii muutosta päätökseen. Vahinko oli äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoisen tekijän aiheuttama tapaturma.

Poro, niin kuin ihmisetkin, koostuu lihasten ohella luista, jänteistä, rustoista ja paljon muusta. Liha-alan koulutuksen ja työkokemuksen kautta A tietää, että kylmäsavuleiketankoja tehtäessä lihanpaloittelun yhteydessä poistetaan kaikki em. ylimääräiset ruhon osat ja raaka-aineina käytetään lihan ja vähäisen rasvan lisäksi mausteita (vrt. hevosenlihasta tehty meetvursti). Sitä miten ruston/luunsiru on päätynyt suupalaan, ei A tiedä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että asiassa ei ole esitetty uutta selvitystä, joka antaisi aiheen muuttaa tehtyä ratkaisua. Vakuutuslaitos katsoo, ettei poron kylmäsavuleiketangossa ollutta kovaa osaa voida pitää odottamattomana, koska yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan olettaa, että kovemman ruston- tai luunpalan esiintyminen lihaleikettä syödessä on tavanomaista. Saamiensa selvitysten perusteella vakuutuslaitos katsoo myös, ettei asiassa ole näytetty, että leiketangossa olisi ollut vierasesine tai jotain muuta siihen kuulumatonta ainetta. Näin ollen kyseessä ei ole tapaturma eikä korvauksia voida maksaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (MATAL) perusteella. Asiassa ei ole aiheutunut MATAL 37 §:n mukaisia tutkimuskuluja.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Vahinkoilmoituksen mukaan A on 14.10.2016 ollut poroaidalla porojen kokoamistyössä. Työstä on ollut tauko jolloin tehtiin tulet ja ruokailtiin. A on ottanut kaverin tarjoamasta poron kylmäsavuleiketangosta kantapalan ja puraissut sitä reilusti, jolloin hampaista on kuulunut äänekäs rusahdus ja hetkellinen kipu. Leikepalassa on täytynyt olla joku lihaa kovempi palanen, joka väännäytti hammasta ja aiheutti kovan hetkellisen kivun.

17.11.2016 päivätyn todistuksen/hoitoehdotuksen mukaan lihaleikkeessä on ollut rustoinen tms. kova pala, joka on aiheuttanut haukatessa etualueen sillan rikkoontumisen.

Sovelletut säännökset

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 11 ja 14 §.

Johtopäätökset

Syödessä sattuvan hammasvaurion korvaaminen edellyttää, että nautittu ruoka-aine on sisältänyt vierasesineen tai muuta ruokaan kuulumatonta ainetta.
Saadun selvityksen mukaan A:n hampaiston etualueen silta on vaurioitunut 14.10.2016 hänen puraistessaan poron kylmäsavuleiketangon kantapalasta. Vahinkoilmoituksessa A on todennut, että leikepalassa on täytynyt olla joku lihaa kovempi palanen. Muutoksenhakulautakunta totesi, että lihapalan puraisun yhteydessä hampaiston etualueen sillan rikkoontuminen on tapahtunut äkillisesti. Kuitenkaan ei voida katsoa näytetyn, että poron kylmäsavuleiketangossa olisi ollut vierasesinettä tai muuta siihen kuulumatonta ainetta. Näin ollen kysymyksessä ei ole tapaturmana pidettävä vahinkotapahtuma.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 14.10