Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys tapaturman johdosta suoritetun leikkauksen jälkeen kehittyneen suolilaman korvattavuudesta

Antopäivä: 15.6.2017

A on 19.1.2016 sattuneessa tapaturmassa vahingoittunut vasempaan polveensa, minkä johdosta hänelle on suoritettu polven toimenpide 16.3.2016. Leikkauksen jälkeen hänelle on kehittynyt suolilamatilanne, minkä johdosta hän on hakeutunut hoitoon 18.3.2016.  Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 16.3.2016 suoritetun leikkauksen jälkeen aiheutuneesta suolilamasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että suolilamatilanne 16.3.2016 tehdyn leikkauksen jälkeen on todennäköisesti aiheutunut käytetystä lääkityksestä. Altistavana tekijänä on ollut aiemmin suoritettu paksusuolen poistoleikkaus. Tamla 15.6.2017 – 4435/2016. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:llä ei ole oikeutta korvaukseen suolioireiden aiheuttamista kuluista työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

A:lle on sattunut 19.1.2016 työtapaturma, jossa hän loukkasi vasemman polvensa. Hänelle tehtiin 16.3.2016 vasemman polven toimenpide. Toimenpiteen yhteydessä hän sai opiaattipohjaista lääkettä ja lisäksi leikkauksen jälkeen lisälääkityksenä samaa lääkettä. Hänelle kehittyi tämän jälkeen suolilama, jonka vuoksi hän hakeutui päivystykseen 18.3.2016. Hän oli osastohoidossa suolioireiden vuoksi ajalla 19.3.2016 – 25.3.2016. A:lta on aikaisemmin vuonna 1998 poistettu paksusuoli haavaisen paksusuolitulehduksen vuoksi. Potilaskertomuksen perusteella suolenvetovaikeutta ei olisi ilmennyt aikaisemmin.

Vakuutuslaitos katsoo että suolioireita ei korvata työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvattavuutta arvioitaessa mahdollinen syy-yhteys ei ole riittävä korvausperuste, vaan korvattavuudelta edellytetään todennäköistä lääketieteellistä syy-yhteyttä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati muutosta päätökseen. Kyseessä ei ollut kerta-annos (Targiniq), vaan useimpien tekijöiden ja lääkkeiden yhteisvaikutus, joka ilmenee anestesiakertomuksesta: esilääkitys Dormicum, leikkauksen yhteydessä spinaalipuudutus epäonnistui kahdesti yritettynä, joten päädyttiin laajaan yleisanestesiaan, leikkauksen jälkeen Oxanest 10 mg injektiona ennen herätystä, Oxycontin 10 mg suun kautta leikkauksen jälkeen seurannassa ollessa, kotiin Panadol sekä Targiniq 2x 10 mg mukaan sekä reseptillä Targiniq 5/2.5 reseptillä 14 kpl kotihoitoon, joista Targiniq lääkettä hän ehti käyttää yhteensä 3 kpl.

A katsoi suolilaman aiheutuneen leikkauksen yhteydessä ja sen jälkeen annettujen opiaattipohjaisten lääkkeiden, laajan yleisanestesian, liikkumattomuuden sekä elimistöIle näistä tekijöistä aiheutuneen stressin yhteisvaikutuksesta. Lisäperusteena on suolilaman leikkaukseen jälkeen esiintyvä ajankohta sekä ainutkertaisuus. Vastaavia oireita ei A:lla ole esiintynyt koskaan ennen leikkausta, eikä toipumisen jälkeen.

Polven leikkauksesta aiheutuneet suolioireet ovat suurella todennäköisyydellä yhteydessä sen jälkeen kehittyneeseen suolilamaan. Näin ollen ne ovat myös korvattavia työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että sen tekemä korvauspäätös on oikea ja, että valitus tulisi hylätä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 16.3.2016 suoritetun leikkauksen jälkeen aiheutuneesta suolilamasta.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan 19.1.2016 A:n vasen jalka on vääntynyt. Jalassa alkoi välittömästi tuntua kova kipu eikä hän päässyt itse ylös lattialta. Kipu oli polvessa, sääressä ja nilkassa. Hän ei pystynyt varaamaan vasemmalle jalalle kuin osittain. A on hakeutunut lääkärin vastaanotolle samana päivänä.

Vasemman polven magneettitutkimus 29.1.2016 on viitannut eturistisiteen repeämään. Vasempaan polveen on tehty toimenpide 16.3.2016. Sairauskertomusmerkinnän 18.3.2016 mukaan A:lla on ollut haavainen paksusuolentulehdus vuodesta 1998, minkä johdosta häneltä on paikanaan poistettu paksuoli. A:lta on toissa päivänä leikattu ristiside polvesta. Hän on saanut kipulääkkeeksi opiaattipohjaisia lääkkeitä. Niistä johtuen suoli on toiminut huonosti ja on alkanut vaikuttaa siltä, että on muodostunut suolitukostilanne. Vatsan natiiviröntgentutkimuksessa 19.3.2016 on todettu suolen tukkeumaan sopiva löydös. A on ollut osastohoidossa suolioireiden johdosta ajalla 19.3.2016-25.3.2016.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15, 16 ja 17 §.

Johtopäätökset

A on 19.1.2016 sattuneessa tapaturmassa vahingoittunut vasempaan polveensa, minkä johdosta hänelle on suoritettu polven toimenpide 16.3.2016. Leikkauksen jälkeen on kehittynyt suolilamatilanne, minkä johdosta A on hakeutunut hoitoon 18.3.2016.

Muutoksenhakulautakunta katsoi saadun selvityksen perusteella arvioituna, että suolilamatilanne 16.3.2016 tehdyn leikkauksen jälkeen on todennäköisesti aiheutunut käytetystä lääkityksestä. Altistavana tekijänä on ollut aiemmin suoritettu paksusuolen poistoleikkaus. A:lla on näin ollen oikeus saada työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen korvaus leikkauksen jälkeisestä suolilamasta.

Eriävä mielipide:

Kyseessä on hoitoon tarkoitetun lääkkeen aiheuttama yksilöllinen vaikutus, eikä se johdu itse vammasta. Todennäköistä syy-yhteyttä vahinkotapahtuman ja suolilaman välillä ei näin ollen ole todettavissa.
Sivu päivitetty viimeksi 12.6.2019 13.58