Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys tapaturman käsitteestä

Antopäivä: 20.9.2017

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 19.12.2016 vapaa-ajalla urheillessaan potkaissut harjoittelukaveria jujutsuharjoituksissa ottelutilanteessa. Potku osui vasemman ukkovarpaan kärki edellä vastustajan kyynärpäähän siten, että koko potkun voima kohdistui ukkovarpaaseen. Ukkovarpaan tyvi kipeytyi ja turposi välittömästi. Vakuutuslaitos katsoi, ettei tapaturmana pidettävää vahinkotapahtumaa ole sattunut tietoista potkua tehdessä, eikä kyseessä ei ole odottamaton ja ennalta arvaamaton tapaturma. Kun tekee tietoisesti liikkeen ja loukkaantuu juuri tässä liikkeessä ja liikkeen vuoksi, ei kyseessä voida katsoa olevan tapaturma.
Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen katsoen, että A:lle ei ole vapaa-ajalla sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitettua ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa eli tapaturmaa. Muutoksenhakulautakunta totesi, että nyt kyseessä olevassa tilanteessa on harjoitettu jujutsu-lajille tyypillistä ottelutoimintaa, johon kuuluu lajille ominaisten hyökkäys- ja puolustustekniikoiden suorittamista, kuten muun muassa potkuja ja niiden torjuntoja. Sitä seikkaa, että vastustaja on torjunut A:n tekemän etupotkun iskumaisella liikkeellä ja A:n vasen isovarvas on kipeytynyt kyseisen torjunnan seurauksena osuessaan vastustajan kyynärpäähän, ei voida kyseessä olevassa tilanteessa pitää lajin luonteen huomioon ottaen odottamattomana, vaan kyse on ollut A:n suorittamaa hyökkäystä vastaan varsin tyypillisestä vastustajan reaktiosta, torjuntaliikkeen suorittamisesta. Lajin ominaispiirteet ja vastustajaan kohdistuvaa voimankäyttöä sisältävän ottelutoiminnan luonne huomioiden ei voida pitää odottamattomana myöskään sitä, että ottelutilanteessa aiheutuu ottelijoille mahdollisia vammoja hyökkäyksiin ja niiden torjuntoihin käytettäviin kehon osiin, kuten raajoihin.
Tamla 20.9.2017 – 1123/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 8-2.

Eriävät mielipiteet:

Valituksenalainen päätös on kumottava ja vakuutuslaitos määrättävä suorittamaan lainmukainen korvaus A:lle vapaa-ajalla 19.12.2016 sattuneen, ulkoisesta tekijästä johtuvan äkillisen ja odottamatonta tapahtuman eli tapaturman johdosta. Ottelutilanteessa vastustajan toiminta ja yksittäiset liikkeet, kuten muun muassa torjunnat, eivät välttämättä ole etukäteen ennakoitavissa ja myös vastustajan liikkeiden suoritustavassa saattaa esiintyä puutteellisuuksia ottelutilanteen spontaani ja nopeasti etenevä luonne huomioiden. Vastustajan toiminta saattaa vaikuttaa ennalta-arvaamattomana ulkoisena tekijänä myös toisen ottelijan liikesuorituksiin, kuten esimerkiksi potkuihin ja torjuntoihin siten, että alun perin hallituksi tarkoitettu suoritus saattaa tämän johdosta muuttua tarkoitusperiään vastaan hallitsemattomasti. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa A:n tekemä etupotku ei ole osunut kohteeseensa hänen tarkoittamallaan tavalla, vaan sen sijaan vastustajan suorittaman iskumaisen torjuntaliikkeen johdosta A:n vasen isovarvas on voimalla osunut vastustajan kyynärpäähän kipeytyen ja turvoten välittömästi. Vaikka ottelutilanteessa potkut ja niiden torjuminen ovat sinänsä jujutsu-lajin luonteeseen kuuluvaa tavanomaista toimintaa, ei tällaisessa torjuntatilanteessa vastustajan kyynärpäähän voimakkaan iskeytymisen johdosta aiheutunutta A:n vasemman isovarpaan loukkaantumista voida pitää tavanomaisessa ja hallitussa torjuntatilanteessa normaalina, vaan tilanteeseen on katsottava vastustajan toiminnan johdosta liittyneen ulkoisista tekijöistä johtuvaa äkillisyyttä ja odottamattomuutta. Tapahtuma täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitetun tapaturman tunnusmerkit.
Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 9.21