Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys valitusajan viimeisenä päivänä sähköpostilla klo 19.49 lähetetyn valituksen tutkimisesta

Antopäivä: 17.8.2017

Muutoksenhakulautakunta tutki valitusajan viimeisenä päivänä klo 19.49 lähetetyn valituksen katsoen, että valitus on saapunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyssä määräajassa, koska vakuutuslaitoksen muutoksenhakuohjeessa ei ole ilmoitettu vakuutuslaitoksen aukioloaikaa. Päätöksessä viitattiin säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan tyytymättömyyden ilmoittaminen, muutoksenhakemuksen jättäminen, vastauksen antaminen siihen, viranhakemus sekä muu määräajassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka virallisessa toimituksessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan päättymistä ja tuomioistuimen istunnossa tai muussa toimituksessa suoritettava toimi ennen istunnon tai toimituksen päättymistä.
Tamla 17.8.2017 – 3862/2016. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 8-2.

Eriävät mielipiteet:

Valitus olisi tullut jättää tutkimatta. Valitus on toimitettu vakuutuslaitokselle sen aukioloajan päättymisen jälkeen. Vaikka muutoksenhakuohjeessa ei ole mainittu kellonaikaa, mihin mennessä valitus on toimitettava vakuutuslaitokselle, olisi valitus tullut toimittaa vakuutuslaitoksen aukioloaikana. Kantaa perusteltiin myös vakuutusoikeuden ratkaisulla Dnro 427:2013, 27.5.2014.
Sivu päivitetty viimeksi 12.6.2019 14.00