Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kyse päivärahan korvattavuudesta, kun tapaturmasta riippumaton ihottuma on siirtänyt eteenpäin vasemman olkapään leikkausta

Antopäivä: 25.10.2018

A:n kainalossa on 31.10.2017 kuvattu ihottumaa, joka on lykännyt tulevaa vasemman olkapään leikkausta. Ihottuma ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä. Hoitoa on tehostettu ja A on ollut tapaturmavamman johdosta työkyvytön ajalla 1.11.2017-15.11.2017. Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle päivärahaa 100 %:n työkyvyn heikentymän mukaan ajalta 1.11.2017-15.11.2017. Leikkaus on tehty 29.11.2017.

Tamla 25.10.2018 – 452/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei voida maksaa päivärahaa ajalla 1.11.2017-15.11.2017, koska A:n työkyvyn heikentyminen ei ole johtunut tapaturman aiheuttamasta vasemman olkapään ja selän ruhjevammasta. 31.10.2017 päivättyjen ortopedin ja ihotautien erikoislääkärin vastaanottomerkintöjen mukaan A:lla on vastaanottokäynnillä todettu kainalossa ihottumaa, joka vuoksi olkapään leikkausta ei ole voitu tehdä. Lääkäri on kirjoittanut A:lle sairauslomaa ajalle 1.11.2017-15.11.2017. A on käynyt 18.10.2017 ortopedin vastaanotolla. Hänen kirjoittaman lausunnon mukaan vasemmassa olkapäässä ei ole todettu liikerajoitteita. Vakuutuslaitos on katsonut, että tapaturmavammojen vuoksi A ei ole työkyvytön ja työkyky ei ole heikentynyt vähintään 10 prosenttia. Työkyvyttömyys on johtunut tapaturmasta riippumattomasta ihosairaudesta. Näin ollen työkyvyttömyyttä ei voida korvata tapaturmavakuutuksesta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii, että työkyvyttömyys on tapaturmasta johtuvaa ja hän on siten oikeutettu sairauspäivärahaan. 16.8.2017 tapaturman jälkeen A odotti ruhjevammojen paranevan normaalisti eikä hakenut enempää sairaslomaa. Sairaslomaa oli kirjoitettu ajalle 18.8.2017-20.8.2017. Odotettua paranemista ei tapahtunut. Perussyy sairaslomaan oli tapaturmasta johtuva olkapään vaurio, jonka magneettitutkimuksen perusteella todettiin tarvitsevan olkapääleikkauksen. Tämä leikkaus ja sairasloma pitkittyi ihosairauden takia.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että asiassa ei ole esitetty uutta selvitystä, joka antaisi aiheen muuttaa tehtyä ratkaisua. Myöskään valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen saapuneista selvityksistä ei käy ilmi sellaista uutta, minkä perusteella ratkaisua tulisi muuttaa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muuttaa valituksenalaista päätöstä ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan K:lle päivärahaa 100 %:n työkyvyn heikentymän mukaan ajalta 1.11.2017-15.11.2017.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Maatalousyrittäjien tapaturmailmoituksen mukaan takana olevan paalipinon ylimmäinen on kaatunut 17.8.2017 A:n päälle osuen olkapäähän ja selkään kaataen A:n nurin, jolloin hänen jalkateränsä on vääntynyt. A:n vasen olkapää, oikea kylki ja oikea jalka ovat vahingoittuneet.

Vasemman olkapään magneettitutkimuksessa 20.9.2017 on ylemmässä lapalihasjänteessä todettu noin 2 cm:n jänteensuuntainen x 1,4 cm laajuinen lävistävä repeämä. Olkaluun pienessä olkakyhmyssä on ollut hauiksen pitkän pään jänteen hankaukseen sopivaa turvotusta ja hauiksen pitkän pään jänteessä pitkittäinen repeämä. Lisäksi hauiksen ankkurin takana on kuvautunut olkanivelkuopan rustoreunusvaurioon sopiva löydös.

E-lääkärinlausunnon 18.10.2017 mukaan A on tullut olkapääleikkausta varten vastaanotolle.

Oikean jalkaterän magneettitutkimuksessa 24.10.2017 on kuvautunut ruhjevammaan ja venähdysvamman jälkitilaan sopiva löydös. Murtumia ei ole todettu.

E-lääkärinlausunnon 31.10.2017 mukaan A:n kainalossa on kuvattu ihottumaa, joka on estänyt tulevan leikkauksen. Hoitoa on tehostettu. A on ollut työkyvytön ajalla 1.11.2017-15.11.2017.

Vasemman olkapään kiertäjäkalvosimen korjaus ja olkalisäkkeen muovaustoimenpide on tehty 29.11.2017.

Sovelletut säännökset

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 11, 13, 14, 16, 48, 91 ja 103 §.

Johtopäätökset

Tapaturman 17.8.2017 seurauksena korvaukseen oikeuttavat vasemman olkapään ja selän ruhjevammat ja vasemman olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä, joka on todettu vasemman olkapään magneettitutkimuksessa 20.9.2017.

A:n kainalossa on 31.10.2017 kuvattu ihottumaa, joka on lykännyt tulevaa vasemman olkapään leikkausta. Ihottuma ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä. Hoitoa on tehostettu ja A on ollut tapaturmavamman johdosta työkyvytön ajalla 1.11.2017-15.11.2017. Leikkaus on tehty 29.11.2017.

Vaikka A:n työkyvyttömyys on todennäköisesti pitkittynyt tapaturmasta 17.8.2017 riippumattomista syistä, muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei työkyvyttömyyden pitkittyminen ole kuitenkaan ollut niin olennaista, että sen perusteella voitaisiin evätä päiväraha ajalta 1.11.2017-15.11.2017. A ei myöskään ole laiminlyönyt sairaanhoidon vastaanottamista, kuten maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 103 §:ssä säädetään. Näin ollen K:n työkyvyn heikentymä on arvioitava 100 %:ksi ajalla 1.11.2017- 15.11.2017.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 10.29