Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys siitä, oliko sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista tapaturmaa

Antopäivä: 14.2.2018

Tapaturmailmoituksen mukaan A paini kaverin kanssa ja kaatui. Puhelinmuistion mukaan A on leikkimielisesti paininut kaverin kanssa ja kaatunut. Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen tapaturmasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että kyseessä on ollut leikkimielinen paini, jonka yhteydessä A on kaatunut. A:n kaatumista on pidettävä ulkoisesta tekijästä johtuvana äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana, kun otetaan huomioon kaatumiseen johtaneen A:n ja hänen kaverinsa välisen painin leikillinen luonne. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitettu korvaukseen oikeuttava tapaturma.
Tamla 14.2.2018 – 2566/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6-4.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta, koska korvattavuuden edellytykset eivät täyty. A:lle ei ole sattunut lain tarkoittamaa, tapaturmana pidettävää vahinkotapahtumaa. Painiminen ei ole lain tarkoittama tapaturma. Kyseessä ei ole odottamaton ja yllättävä tapahtuma, vaan painimisen yhteydessä voi sattua kaikenlaista. Kyseessä on itse aiheutettu vahinkotapahtuma, joka ei näin ollen täytä lain määritelmää vahinkotapahtuman yllättävyydestä sekä odottamattomuudesta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii päätöksen muuttamista ja korvauksia näin selvästä tapaturmasta. Kyse ei ollut harrastuspainimisesta, vaan leikistä kaverin kanssa. Tapahtuma ei ollut ennalta arvattava. Jos olisi ollut, ei A siihen olisi alkanut.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valituksessa ei ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. Korvaukseen ei oikeuta solisluun murtuma. Leikinomainen ”painiminen” ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama tapaturma.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 29.4.2017 sattuneesta tapaturmasta.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan A paini kaverin kanssa vapaa-aikana ja kaatui.

Sairauskertomuksen mukaan A on paininut kaverinsa kanssa yöllä, kaatunut oman kätensä päälle, ja olkavarsi on taittunut kropan alle.

Vakuutuslaitoksen ja A:n välisestä puhelusta tehdystä puhelinmuistiosta ilmenee, että A kertoo kyseessä olleen leikkimielinen paini ja kaulailu kaverin kanssa. Puhelinmuistion mukaan he kaatuivat ja solisluu murtui.

A on soittanut vakuutuslaitokselle ja tiedustellut korvauksia. Vakuutuslaitoksen ja A:n välisestä puhelusta tehdyn puhelinmuistion 7.6.2017 mukaan A kertoo kaverin kompuroineen ja kaatuneen hänen päällensä. A toteaa, että hän ei kuitenkaan ole halunnut syyttää kaveriaan mistään, minkä vuoksi hän on sanonut palkanlaskijalle painiskelleensa kaverin kanssa.

Muutosvaatimukseksi otsikoidussa lisäselvityksessä A:n asiamies toteaa, että hän on kertonut muutamalla sanalla tapahtumien kulusta tapaturmailmoituksessa, jossa hän mainitsi, että kaverin kanssa painiessa käsi murtui. Hän kertoo, että ei ymmärtänyt sanan paini olevan kielletty. Lisäselvityksessä todetaan, että A ei harrasta painia urheiluna, ja tässäkin kyseessä on ollut leikinomainen kättely, tai mitä sellaisesta vehtaamisesta haluaakin sanoa. Vertauksena todetaan, että vanhempana pienen lapsen kanssa painiminen on leikkiä.

Vastaselityksessä on asiamiehen välityksellä kerrottu A:n olleen kaveriporukalla illanvietossa, ja he leikkimielisesti kisailivat ja ”painivat” kaverin kanssa. Kumpikaan kaveruksista ei harrasta painia. Kaatumisen johdosta A:n solisluu oli murtunut, minkä seurauksena hän sai sairauslomaa kahdeksan viikkoa. Lisäselvityksessä todetaan, että senkin pitäisi olla ennalta arvattavaa, jos esimerkiksi henkilö vapaa-ajallaan kävelee metsässä ja kompastuu puun juurakkoon. Eihän kukaan muuten retkeilisi metsässä.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15, 17 ja 199 §.

Johtopäätökset

Tapaturmailmoituksen mukaan A paini kaverin kanssa 29.4.2017 ja kaatui. Puhelinmuistion 24.5.2017 mukaan A on leikkimielisesti paininut kaverin kanssa 29.4.2017 ja kaatunut. Sairauskertomuksessa 30.4.2017 todetaan, että A on paininut kaverin kanssa ja kaatunut oman kätensä päälle. Asiamiehen kirjoittaman mukaan kyseessä on ollut leikinomainen kättely, leikinomainen painiminen ja kisailu. Kumpikaan painiin osallistuneista ei ole harrastanut painia. A on puhelimitse kertonut, että kaveri on kompuroinut ja kaatunut hänen päällensä. A on todennut, että hän ei kuitenkaan ole halunnut syyttää kaveriaan mistään, minkä vuoksi hän on sanonut palkanlaskijalle painiskelleensa kaverin kanssa.

Muutoksenhakulautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että kyseessä on ollut leikkimielinen paini, jonka yhteydessä A on kaatunut. A:n kaatumista 29.4.2017 on pidettävä ulkoisesta tekijästä johtuvana äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana, kun otetaan huomioon kaatumiseen johtaneen A:n ja hänen kaverinsa välisen painin leikillinen luonne. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle on 29.4.2017 sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitettu korvaukseen oikeuttava tapaturma.

Eriävät mielipiteet:

A:n valitus tulee hylätä. A:lle ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettua tapaturmaa. Kyseessä ei ole ollut ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 12.56