Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kyse on siitä, oikeuttaako tinnitus korvaukseen

Antopäivä: 20.3.2019

A on lääketieteen opiskelija ja hänelle on sisätautikurssin pakollisessa ryhmätyössä tarjottu mahdollisuutta kokeilla kerta-annoksena lääkkeen vaikutusta. Hän on kokeillut lääkettä ja ryhmätyön aikana hänellä on alkanut molempien korvien jatkuva tinnitus. Lääkkeen pakkausselosteen mukaan lääkkeen harvinaisena haittavaikutuksena on mm. korvien soiminen (tinnitus). Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen lääkkeen aiheuttamasta tinnituksesta ammattitautina. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle ei ole 12.10.2017 sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitettua ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Tamla 20.3.2019 – 2064/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Vakuutusoikeus kumosi 28.9.2020 vakuutuslaitoksen valituksen johdosta muutoksenhakulautakunnan päätöksen. Vakuutusoikeuden päätöksen mukaan jatkuvan tinnituksen molemmissa korvissa ei voida katsoa johtuvan todennäköisesti pääasiallisesti A:n altistumisesta kemialliselle tekijälle eli Furesis-lääkkeelle (Dnro 2309/2019/3682). 

Sivu päivitetty viimeksi 4.4.2024 13.28