Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys oikeudesta korvaukseen vahinkotapahtumasta, joka on sattunut työmatkapoikkeaman aikana, kun vahingoittunut on ensin vienyt tyttärensä kouluun ja sen jälkeen poikennut vielä koulun läheisyydessä sijaitsevassa kaupan asiamiespostissa viemässä kirjettä postiin

Antopäivä: 24.4.2019

Vahinkotapahtuma on sattunut vahingoittuneen ollessa menossa asiamiespostissa asioituaan takaisin autolleen, kaupparakennuksen ovesta ulos astuessaan, tarkoituksenaan jatkaa autolla matkaa töihin.  Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen vahinkotapahtumasta 15.3.2018. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n tekemä poikkeaminen asunnon ja työpaikan väliseltä tavanomaiselta matkareitiltä hänen lapsensa kouluun viemiseksi ja sen jälkeen kirjeen viemiseksi koulun lähistöllä sijaitsevaan asiamiespostiin on vahinkotapatuman sattuessa ollut edelleen vähäinen sekä matkallisesti että ajallisesti, vaikka kyse onkin ollut lapsen kouluun viemisen jälkeen tapahtuneesta toisesta syystä johtuvasta poikkeamisesta. Kyse on ollut edelleen samasta työstä johtavasta matkasta ja samalla alueella tapahtuneesta poikkeamisesta kuin lapsen kouluun viemiseksi tapahtuneenkin poikkeamisen yhteydessä. Lisäksi on katsottava, että myös kirjeen postiin viemisen osalta kyseessä on ollut työmatkalle ominainen toiminta, joka voidaan rinnastaa lapsen päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin.

Tamla 24.4.2019 – 1942/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.

Vakuutusoikeus kumosi vakuutuslaitoksen valituksen johdosta muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja katsoi, että vahinkotapahtuma ei ole sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa (Dnro 2306/2019/1858).

Sivu päivitetty viimeksi 4.4.2024 9.03