Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehtävä myötävaikutusvähennys

Antopäivä: 9.5.2019

Tapaturma sattui, kun vakuutettu oli vapaa-ajalla saunomisen yhteydessä hypännyt veteen ja osunut järven pohjaan. Kysymys on siitä, onko vahinkotapahtuman pääasiallisena syynä katsottava todennäköisesti olleen alkoholin vaikutuksenalaisuus. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Tamla 9.5.2019 – 2957/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Sivu päivitetty viimeksi 27.6.2019 15.12