Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiassa on kysymys siitä, kuinka pitkä aika katkaisee työmatkan

Antopäivä: 10.6.2020

A:n työpäivä saaristossa on päättynyt klo 17. Hän on palannut klo 17.30 lossilla mantereelle, jonne lossi on saapunut klo 17.40. A on käynyt mantereella kaupassa, syönyt jäätelön ja vaihtanut kuulumisia. Liikenneonnettomuus on sattunut klo 18.30, kun A on ollut matkalla kotiinsa.

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 24.6.2019 sattuneen tapaturman johdosta.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että lossin saapumispaikalla kaupassa käyminen, jäätelön syöminen ja kuulumisien vaihtaminen ei ollut ajallisesti niin huomattava ja selvä poikkeama, etteikö A tapaturman sattuessa noin kello 18.30 olisi edelleen ollut matkalla työstä asunnolleen.

Tamla 10.6.2020 – 2233/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta 24.6.2019 sattuneesta tapaturmasta, koska se ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. A:n tapaturma ei ole sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä säädetään. A on työpäivän jälkeen jäänyt hoitamaan omia asioita ennen kotimatkaa. Hän on käynyt kaupassa, joka on lain tarkoittama sallittu poikkeama, mutta poikkeaman on oltava vähäinen. A:n työvuoro on tapaturmailmoituksen mukaan päättynyt klo 17.00 ja vahinko on sattunut klo 18.30. Näin ollen poikkeamaa ei voida pitää ajallisesti vähäisenä ja sen vuoksi vahinkotapahtuma ei ole sattunut korvattavassa olosuhteessa ja korvausta ei voida myöntää.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii päätöksen muuttamista. Hän pääsi töistä kello 17.00, vaihto vie noin 4-6 minuuttia (nahkavaatteet), minkä jälkeen hän ajoi lossille. Lossi lähti klo 17.10, johon A ei ehtinyt. Seuraava lähti klo 17.30, rannassa klo 17.40-17.44, sieltä kauppaan noin 5 minuuttia, matka sinne noin 50 metriä. Kaupassa käynti kesti noin 10 minuuttia, jäätelön syönti ja muutama sana. 

Lisätoimet

Vakuutuslaitos on hankkinut ensihoitokertomuksen 24.6.2019, jonka mukaan puhelu alkoi klo 18.30 ja hälytys 18.31.

Vakuutuslaitoksen lausunnot

Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. Vakuutuslaitos katsoo edelleen, että kyseessä ei ole ollut vähäinen poikkeama työmatkareitiltä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle 24.6.2019 sattuneen tapaturman johdosta. 

Perustelut

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 § 1 mom. ja 23 § 1 kohta.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei kaupassa käyminen, jäätelön syöminen ja kuulumisien vaihtaminen ollut ajallisesti niin huomattava ja selvä poikkeama, etteikö A tapaturman sattuessa noin kello 18.30 olisi edelleen ollut matkalla työstä asunnolleen. Hänen työnsä oli päättynyt kello 17.00, minkä jälkeen hän oli ilmoituksensa mukaan palannut kello 17.30 lossilla mantereelle. Lossi on ollut perillä kello 17.40. Tähän nähden kaupassa käynnin jälkeen työmatkatapaturma noin kello 18.30 on edelleen sattunut työstä johtuvalla matkalla. Näin ollen A:lla on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvaukseen 24.6.2019 sattuneesta tapaturmasta.

Sivu päivitetty viimeksi 18.12.2020 10.26