Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on työmatkapoikkeamasta

Antopäivä: 10.6.2020

A on matkalla työpaikalta kotiin poikennut tavanomaisen reitin varrella olevassa kaupassa hakemassa hänelle osoitetun lähetyksen. Kun A on noutanut lähetyksen, hän on astunut kaupan pihalla olleeseen kuoppaan.

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen vahinkotapahtumasta 4.5.2018.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma 4.5.2018 on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan kyse on ollut sekä matkallisesti että ajallisesti vähäisestä poikkeamasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että lähetyksen noutaminen kaupasta voidaan rinnastaa lapsen päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin ja siten kyse on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin mukaisesta vähäisestä poikkeamasta. A on mennessään kaupan pihalla olevan polkupyörän luo ollut kulkemassa korvaussuojan piirissä olevaa työmatkan poikkeavaa matkareittiä pitkin. Vahinkotapahtuman sattumisen hetkellä kyse ei ole enää ollut itse lähetyksen hakemisesta ruokakaupasta, vaan tavanomaiseen työmatkareittiin aiheutuneen vähäisen poikkeaman syynä olevan asioimisen tultua jo hoidetuksi, kotiin kulkemiseen liittyvästä, muun asian hoitamisen jälkeen jatketusta matkasta työpaikalta kotiin.

Tamla 10.6.2020 – 215/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.  Äänestysratkaisu 7-3.

Vakuutusoikeus jätti 29.9.2020 antamallaan päätöksellä vakuutuslaitoksen valituksen myöhään tehtynä tutkimatta.

Lue lisää:

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan vahinkotapahtumasta 4.5.2018 ei myönnetä korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A:n työnantaja hakee muutosta päätökseen. A on polkupyöräillyt tavanomaista reittiä kotiin ja pysähtynyt kotikaupassa hakemassa lähetyksen. Tapaturma on sattunut kaupan pihalla polkupyörän välittömässä läheisyydessä juuri ennen matkan jatkumista. Pyörä on ollut parkissa noin 10 metriä kaupan ulko-ovelta. Pysähtyminen on ollut lyhyt ja tarkoitus on ollut heti jatkaa matkaa kotiin. Koska tapaturma ei ole tapahtunut kaupan sisätiloissa, pitäisi sen olla työtapaturma.

Vakuutuslaitoksen lausunto

Vakuutuslaitos katsoo, että vahinkotapahtuma on sattunut poikkeamisen aikaisen toiminnan aikana, eikä siten varsinaisella matkalla työpaikalta kotiin. A:n varsinainen matka on tapahtunut polkupyörällä, ja siten kaupassa asiointi ja siihen liittyvä jalankulku kaupan piha-alueella kuuluvat tarkoitukseltaan poikkeamisen aikaiseen toimintaan pikemminkin kuin varsinaiseen matkan suorittamiseen työpaikalta kotiin.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen vahinkotapahtumasta 4.5.2018.

Perustelut

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 § 1 mom., 17 §, 20 § ja 23 § 1 kohta.

Johtopäätökset

A:n vakuutuslaitokselle antaman selvityksen mukaan hän on 4.5.2018 ollut polkupyörällä matkalla työpaikalta kotiin. Hän on poikennut tavanomaisen reitin varrella olevassa kaupassa hakemassa hänelle osoitetun lähetyksen. Kun hän oli noutanut lähetyksen, on hän astunut kaupan pihalla olevaan kuoppaan.
Muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:n tapaturma 4.5.2018 on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan kyse on ollut sekä matkallisesti että ajallisesti vähäisestä poikkeamasta. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että lähetyksen noutaminen kaupasta voidaan rinnastaa lapsen päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin ja siten kyse on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin mukaisesta vähäisestä poikkeamasta. A on mennessään kaupan pihalla olevan polkupyörän luo ollut kulkemassa korvaussuojan piirissä olevaa työmatkan poikkeavaa matkareittiä pitkin. Vahinkotapahtuman sattumisen hetkellä kyse ei ole enää ollut itse lähetyksen hakemisesta ruokakaupasta, vaan tavanomaiseen työmatkareittiin aiheutuneen vähäisen poikkeaman syynä olevan asioimisen tultua jo hoidetuksi, kotiin kulkemiseen liittyvästä, muun asian hoitamisen jälkeen jatketusta matkasta työpaikalta kotiin.
 
Äänestysratkaisu 7-3. Eriävien mielipiteiden mukaan valitus olisi tullut hylätä. Lähetyksen noutaminen ei rinnastu työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa mainittuihin lapsen päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin, eikä kyseessä ole siten kyseisen lainkohdan mukainen tapaturma.

Sivu päivitetty viimeksi 18.12.2020 10.32