Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiassa on kysymys siitä, täyttävätkö puhelimitse/eri viestipalveluiden kautta lähetetyt uhkaavat viestit TyTaL 35 §:n (henkinen järkytysreaktio tapaturman seurauksena) kriteerit korvattavuuden osalta

Antopäivä: 10.6.2020

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. A:n potilas on uhkaillut häntä puhelimitse ja erilaisten viestipalveluiden kautta. Uhkaukset ovat kohdistuneet A:n terveyteen ja henkeen. A:lle on tapauksen vuoksi kirjoitettu sairauslomaa muun muassa akuutin stressireaktion vuoksi. 

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että puhelimitse ja viestipalveluiden kautta tapahtunut uhkailu voi täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:ssä tarkoitetun välittömän osallisuuden sekä hengen tai vakavan vammautumisen uhan konkreettisuuden tunnusmerkit, jos on olemassa välitön ja todennäköinen vaara siitä, että uhkailija ryhtyy konkreettisiin toimiin uhkauksensa toimeenpanemiseksi. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n tapauksessa esitetyistä tiedoista ei ole pääteltävissä, että uhkailija todennäköisesti toteuttaisi lähettämiensä viestien mukaisen, A:n henkeen kohdistuvan teon. Näin ollen työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:n mukaiset korvattavuuden edellytykset eivät täyty. 

Tamla 10.6.2020 – 2413/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.  Äänestysratkaisu 8-2. 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan se ei myönnä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta. 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A:n työnantaja on hakenut muutosta päätökseen. Työnantaja pyytää, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee asian uudelleen ja hyväksyy vahingon korvattavaksi työtapaturmana. Työntekijä joutui kokemaan useita erityisen järkyttäviä viestejä, jotka sisälsivät henkistä väkivaltaa tappouhkauksineen.

Tapaturma sattui työnteon yhteydessä, koska uhkailut tulivat ensin tekstiviesteinä työpuhelimeen. Potilaan uhkailu ja häirintä alkoi 18.4.2019 ja jatkui 4.5.2019 asti. Potilas jatkoi uhkaavien ja halventavien tekstiviestien lähettelyä työntekijän yksityisnumeroon sekä Facebook Messengerin kautta. Potilas jatkoi häirintää, hengellä uhkailua ja herjausta tekstiviestin ja whatsapp-viestien välityksellä sekä puheluilla toukokuulle asti. 

Vakuutuslaitoksen lausunto

Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen. 

Perustelut

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 35 § 1 ja 3 mom. 

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n potilas on uhkaillut häntä puhelimitse ja erilaisten viestipalveluiden kautta. Uhkaukset ovat kohdistuneet A:n terveyteen ja henkeen. A:lle on tapauksen vuoksi kirjoitettu sairauslomaa muun muassa akuutin stressireaktion vuoksi. 

Työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:n mukaan henkisen järkytysreaktion korvattavuuden edellytyksenä on, että vahingoittunut on ollut välittömästi osallisena tapahtumassa. Hallituksen esityksessä on täsmennetty välitöntä osallisuutta toteamalla, että edellytyksenä on konkreettinen hengen tai vakavan vammautumisen uhka. A on saanut uhkausviestejä puhelimen ja viestipalveluiden välityksellä. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että puhelimitse ja viestipalveluiden kautta tapahtunut uhkailu voi täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:ssä tarkoitetun välittömän osallisuuden sekä hengen tai vakavan vammautumisen uhan konkreettisuuden tunnusmerkit, jos on olemassa välitön ja todennäköinen vaara siitä, että uhkailija ryhtyy konkreettisiin toimiin uhkauksensa toimeenpanemiseksi. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:n tapauksessa esitetyistä tiedoista ei ole pääteltävissä, että uhkailija todennäköisesti toteuttaisi lähettämiensä viestien mukaisen, A:n henkeen kohdistuvan teon. Näin ollen työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:n mukaiset korvattavuuden edellytykset eivät täyty. 

Siten A:n työnantajalla ei ole oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen A:lle sattuneesta vahinkotapauksesta.  

Äänestysratkaisu 8-2. Eriävien mielipiteiden mukaan A:n vahinkotapahtuma täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain 35 §:n mukaiset korvattavuuden edellytykset ja A:lle on aiheutunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin oikeuttava akuutti stressireaktio. Siten A:n työnantajalla olisi oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. 

Sivu päivitetty viimeksi 18.12.2020 10.29