Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko vahinkotapahtuma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n mukaisessa virkistystoimintaan kuuluvassa toiminnassa

Antopäivä 23.2.2023

 

A on ollut tapaturman sattuessa työnantajan järjestämillä hyvinvointipäivillä. Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattavissa olosuhteissa.

 

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja katsoi, että vahinkotapahtuma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisessa työhön liittyvään virkistystoimintaan kuuluvassa toiminnassa.

A on osallistunut hyvinvointipäiville, kun hän on kaatunut leikkimielisessä kilpailussa tekonurmikentällä. Kolme päivää kestäneet hyvinvointipäivät on pidetty urheiluopistolla. Asiakirjaselvityksen mukaan osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja siltä ajalta on maksettu palkkaa. Tilaisuus on ollut ennalta suunniteltua ja organisoitua työnantajan toimintaa. Tilaisuuden toteuttajana on ollut urheiluopisto. A:n työterveyshuolto on ollut mukana suunnittelussa ja hyvinvointipäivien oleellisin tarkoitus on tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäiseminen ja työkyvyn tukeminen. Varsinaista päivien järjestelyä työnantaja ei ole tehnyt yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Vaikkakin hyvinvointipäivillä on muun muassa työhyvinvointia lisäävä vaikutus, muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyse ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja työterveyshuoltolaissa tarkoitetusta A:n työnantajan järjestämisvastuulle kuuluvasta toiminnasta, joka järjestetään yhdessä työpaikan työterveyshuollon kanssa, vaan pääasiassa A:n työnantajan urheiluopiston kanssa järjestämistä hyvinvointipäivistä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseistä tapahtumaa voidaan luonteensa puolesta pitää työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna virkistystilaisuutena. Työhön liittyvässä koulutus- ja virkistystilaisuudessa sattuvan tapaturman korvattavuuden edellytyksenä on, että tapaturma sattuu koulutus- ja virkistystilaisuuden toiminnassa. Se, mikä on tällaiseen tilaisuuteen kuuluvaa toimintaa, tulee arvioida ensisijaisesti tilaisuuden ohjelman ja tilaisuuden luonteen perusteella ja viime kädessä sen mukaan, minkä työpaikan tai yleisen käytännön mukaan voidaan katsoa kuuluvan tällaiseen tilaisuuteen. Suojan piiriin kuuluu siten myös tilaisuuden yhteyteen järjestettyyn ruokailuun tai virkistykseen tavanomaisesti kuuluva toiminta.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinko on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittamassa työhön liittyvään virkistystilaisuuteen kuuluvassa, ennakkoon laaditun ohjelman mukaisessa toiminnassa. Näin ollen A:lla on oikeus saada lainmukainen korvaus sattuneen vahingon johdosta.

Äänestysratkaisu 9-1. Eriävän mielipiteen mukaan valitus olisi tullut hylätä. A ei ollut suorittamassa työtehtäviään osallistuessaan hyvinvointipäiville eikä vahinkotapahtuma siten ollut sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä. Kyse ei myöskään ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesta työantajan järjestämästä virkistystoiminnasta tai työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan   mukaisesta hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, vaan A:n vapaa-aikaan rinnastuvasta toiminnasta.

Tamla 23.2.2023 –1026/2022. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.