Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sähköinen asiointi muutoksenhakulautakunnassa

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta toimittaa vireillä olevaan asiaan lisäselvitystä tai muutoin ottaa yhteyttä muutoksenhakulautakuntaan sähköpostia käyttäen.

Salattu sähköpostiyhteys

Muutoksenhakija voi toimittaa sähköpostilla lautakuntaan lisäselvitystä salatun yhteyden kautta. Salatut viestit tulee lähettää lautakuntaan osoitteesta https://sr.edelkey.net/encrypt. Ensimmäisellä kerralla palvelua käytettäessä se vaatii rekisteröitymisen. Kaikki arkaluontoiset tai muuten salassa pidettävät selvitykset tulee lähettää salatun yhteyden kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevat tiedot tai henkilötunnuksia sisältävät selvitykset.

Muutoksenhakulautakunta suosittelee, että sähköpostitse toimitettavan lisäselvityksen sisältö ilmenisi sähköpostiviestin tekstiosasta.

On huomattava, että salatun sähköpostiviestin otsikko ei ole salattu.

Asiointiin liittyvät yhteystiedot

Muutoksenhakulautakunnan sähköpostiosoite on tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Jollei lähettäjän tiedossa ole asian käsittelijän sähköpostiosoite, on käytettävä edellä olevaa sähköpostiosoitetta. Lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. Lähettäjä saa sähköpostitse ilmoituksen viestin saapumisesta muutoksenhakulautakunnalle.

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet

Muutoksenhakulautakunnan henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tapaturmalautakunta.fi. Muutoksenhakijalta sähköpostilla pyydetty selvitys tulee lähettää pyydettyyn osoitteeseen. Henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetyt sähköpostiviestit kuitataan lähettäjälle saapuneeksi mahdollisimman pian, viimeistään kahden arkipäivän aikana. Mikäli lähettäjä ei ole saanut kuittausta tuona aikana, viesti pyydetään lähettämään uudelleen lautakunnan sähköpostiosoitteeseen tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Vastuu sähköpostiviestin saapumisesta sekä vastaanottokuittaukset

Sähköpostiosoitteeseen tl(at)tapaturmalautakunta.fi toimitettu selvitys kirjataan saapuneeksi ja selvityksen lähettäjälle toimitetaan sähköpostitse vastaanottokuittaus. Jos lähettäjä ei saa kahden arkipäivän kuluessa kuittausta sähköpostin vastaanottamisesta, lähettäjän tulee lähettää sähköpostiviesti uudelleen tai varmistaa muutoksenhakulautakunnalta esimerkiksi puhelimitse, että sähköpostiviesti on saapunut muutoksenhakulautakunnalle. Selvityksen toimittaminen sähköpostitse tapahtuu aina lähettäjän omalla vastuulla. Ainoastaan muutoksenhakulautakunnasta lähetetty vastaanottokuittaus on luotettava osoitus sähköpostiviestin saapumisesta muutoksenhakulautakunnalle. Muutoksenhakijan käyttämän sähköpostiohjelman vastaanottokuittaustoiminnon välityksellä saatu ilmoitus ei sen sijaan takaa, että viesti on saapunut muutoksenhakulautakunnalle.

Hyväksyttävät liitetiedostomuodot

Jos selvitystä toimitetaan liitetiedostona, tulee lähettävän tiedoston olla muodoltaan doc, docx, html, pdf, rtf tai txt. Muita tiedostomuotoja emme tietoturvallisuussyiden vuoksi avaa. Myöskään sähköpostitse toimitettuja verkkosivuihin kohdistuvia linkkejä emme avaa.

Jos muutoksenhakija haluaa asiaansa liittyvänä lisäselvityksenä viitata joihinkin verkkosivuihin, tulee niiden sisältö toimittaa muutoksenhakulautakunnalle mieluiten kirjallisessa muodossa.

Sivu päivitetty viimeksi 16.5.2017