Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävät

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on osa sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmää. Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Muita samantapaisia toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia ovat esimerkiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (työeläkeasioissa), sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta  SAMU (Kela-ja työttömyyskassa-asioissa). Kukin näistä muutoksenhakulautakunnista on erikoistunut käsittelemään sille määrättyjä toimeentuloturva-asioita ja muutoksenhakulautakuntia voidaankin erikoistumisensa puolesta verrata oikeuslaitoksen erityistuomioistuimiin.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitosten päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työntekijöiden, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmia ja ammattitauteja sekä asevelvollisten sotilastapaturmia ja palvelussairauksia. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös pannaan täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on muutoksenhakijalle maksutonta.

Tapaturmavakuutuksen muutoksenhakujärjestelmä

Sivu päivitetty viimeksi 27.3.2019 12.46