Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun sen vastaanottajan olinpaikasta ei ole tietoa tai tiedoksiantoa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisella.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Yleistiedoksianto 3.5.2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §:n ja hallintolain 62 §:n nojalla, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on suorittanut kuulemisen, jota ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

 

Asianosainen: Brunfeld, Niko Allan Dimitri

 

Asianumero: 1281/2021

 

Kuulemiskirje liitteineen on saatavissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta kiinteistön aulapalvelusta (avoinna arkisin klo 8–16), osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki. Kirjeen noutamisesta tulee aina sopia etukäteen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelun kanssa, puh. 09 228 5050 (avoinna arkisin klo 9–12) tai tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Kuulemisaika on kuukausi tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivuilla (3.5.2022).
Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä 9.6.2022 saakka.

Yleistiedoksianto 18.5.2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §:n ja hallintolain 62 §:n nojalla, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on suorittanut kuulemisen, jota ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Abasev, Priit (Omario Oy)

Asianumero: 3672/2021

Kuulemiskirje liitteineen on saatavissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta kiinteistön aulapalvelusta (avoinna arkisin klo 8–16), osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki. Kirjeen noutamisesta tulee aina sopia etukäteen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelun kanssa, puh. 09 228 5050 (avoinna arkisin klo 9–12) tai tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Kuulemisaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivuilla (18.5.2022).

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä 26.6.2022 saakka.

Yleistiedoksianto 19.5.2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §:n ja hallintolain 62 §:n nojalla, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on antanut seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Heikkinen, Petri

Päätös: 28.4.2022, asianumero 1955/2021

Päätös on saatavissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta kiinteistön aulapalvelusta (avoinna arkisin klo 8–16), osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki. Päätöksen noutamisesta tulee aina sopia etukäteen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelun kanssa, puh. 09 228 5050 (avoinna arkisin klo 9–12) tai tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivuilla (19.5.2022).

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä 26.6.2022 saakka.

Sivu päivitetty viimeksi 19.5.2022