Kontaktuppgifter

Uppgifter om olycksfallsförsäkringen

Laki1

Syftet med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är att ersätta förluster och skador som arbetstagare eller deras anhöriga har åsamkats genom olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. | mera

Anvisningar för sökande av ändring

Laki3

På de här sidorna berättas om anförandet av besvär hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden och handläggningen av ärenden i nämnden. | mera