Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Esittely

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on

  • riippumaton
  • valtioneuvoston nimittämä
  • ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, rahoituksesta  ja toiminnasta on säädetty tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (30.12.2010/1316) sekä lautakunnan työjärjestyksessä.

Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallintomaksuilla, jotka Finanssivalvonta vahvistaa vuosittain.

Työjärjestys

11.7.2023