Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Yleistiedoksianto 3.12.2021

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §:n ja hallintolain 62 §:n nojalla, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on antanut seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Lukkarinen, Henna

Päätös: 21.10.2021, asianumero 3071/2020.

Päätös on saatavissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta kiinteistön aulapalvelusta (avoinna arkisin klo 8–16), osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki. Päätöksen noutamisesta tulee aina sopia etukäteen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelun kanssa, puh. 09 228 5050 (avoinna arkisin klo 9–12) tai tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivuilla (3.12.2021).

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä 8.1.2022 saakka.

Sivu päivitetty viimeksi 3.12.2021 00.01