Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto 2015

Syyskuu 2016

Kylmänkyhmyt korvattiin pakkasella metsätöissä tapahtuneesta kylmäaltistuksesta aiheutuneina ja tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittamana paleltumisena (8.9.2016 9.42)