Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturman ei katsottu sattuneen ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa eikä myöskään työntekopaikan alueen läheisyydessä eikä sitä korvattu työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 2-kohdan perusteella

Antopäivä: 11.1.2017

A on tauollaan mennyt vanhempiensa luokse palauttamaan heille heidän autoaan. A:lle on sattunut tapaturma matkalla vanhempiensa luota takaisin työpaikalleen. Vaikkakin A:n mukaan hänellä on siinä mielessä joustava työaika, että hän voi pitää puolta tuntia pidemmän ruokatauon työtehtävien näin salliessa tai työnjohdon luvalla, muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei vanhempien luona käyminen ruokatauon aikana ole työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittamaa ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvää tavanomaista toimintaa. Tapaturman ei myöskään voida arvioida aiheutuneen työntekopaikan alueen läheisyydessä. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta saada työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvausta tapaturmasta. Tamla 1676/2016 – antopäivä 11.1.2017.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta 23.2.2016 sattuneesta tapaturmasta, koska se ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. Tapaturma ei ole sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä säädetään.
A on vahinkohetkellä ollut palauttamassa autoa vanhemmilleen. Tämän ei voida katsoa olevan ruokailu- tai virkistystaukoon tavanomaisesti liittyvää toimintaa, joka tapahtuu työpaikan läheisyydessä lain tarkoittamalla tavalla.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A hakee muutosta päätökseen olla korvaamatta työtapaturmaa 23.2.2016. Kyseessä oli työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan läheisyydessä. Hän oli siis ruokatauolla käydessään vanhempien luona. Samalla hän jätti heidän autonsa heille ja palasi sitten linja-autolla työpaikalle. A käy melkein joka päivä vanhempiensa luona kahvilla tai syömässä ja samalla tarkastamassa heidän vointiaan, sillä molemmat ovat muistisairaita ja huonosti liikkuvia. Vuosityöaika sallii sen, että hän voi joko työtehtävien salliessa tai työnjohdon luvalla pitää pidemmän ruokatauon kuin puoli tuntia. A:n mielestä laki ei voi velvoittaa, että hän kävisi vain lähimmässä ruokapaikassa tai kaupassa ruokatuntinsa aikana.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. Ruokailutaukoon liittyviksi tavanomaisiksi toiminnoiksi katsotaan ruokailu, kahvilla käynti ja sen edellyttämä liikkuminen sekä virkistäytyminen, kuten kävely tai muu ulkoilu. Vakuutuslaitos katsoo, ettei vanhempien luona käyminen ole tällaista toimintaa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 23.2.2016 ollut kävelemässä kohti linja-auto­pysäkkiä, jolloin hän on liukastunut ja jalat ovat lähteneet alta. A on ottanut oikealla kädellä vastaan. Tapaturma sattui ruokailu- tai virkistystauolla työntekopaikan ulkopuolella. A:n selvityksen mukaan kello oli tapaturman sattuessa noin 16.30. Tapaturma sattui työmatkalla takaisin työpaikalle.

A:n puhelimessa vakuutuslaitoksen edustajalle kertoman mukaan hän on ollut käymässä vanhempiensa luona ja vahinkohetkellä hän on ollut kävelemässä bussipysäkille palatakseen töihin. Heillä ei ole tarkkoja taukoaikoja, vaan tauot pidetään, kun ehtii. A on käyttänyt ruokatuntinsa tähän. A ajoi suoraan vanhempiensa luokse palauttamaan autoa, joka oli ollut korjauksessa. Auto oli ollut työpaikan pihalla, kun he olivat aiemmin hakeneet sen A:n työkaverin kanssa korjaamolta.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21—25 §:ssä säädetään.
Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa:
1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi;
2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A on tauollaan mennyt vanhempiensa luokse palauttamaan heille heidän autoaan. A:lle on sattunut tapaturma matkalla vanhempiensa luota takaisin työpaikalleen. Vaikkakin A:n mukaan hänellä on siinä mielessä joustava työaika, että hän voi pitää puolta tuntia pidemmän ruokatauon työtehtävien näin salliessa tai työnjohdon luvalla, muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei vanhempien luona käyminen ruokatauon aikana ole työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittamaa ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvää tavanomaista toimintaa. Tapaturman ei myöskään voida arvioida aiheutuneen työntekopaikan alueen läheisyydessä. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta saada työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvausta tapaturmasta 23.2.2016.
Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 15.26