Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 §:n soveltamisesta

Antopäivä: 12.4.2018

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä on evätty S:lta korvaukset vahinkopäivästä 14.12.2016 alkaen vahinkoilmoituksen toimittamisen määräajan viimeiseen päivään (13.1.2017) saakka ja palautti asian tältä osin vakuutuslaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen siltä osin kuin korvaukset on evätty viivästymisajalta eli ajalta 14.1.-28.3.2017.

Koska vahinkopäivä on ollut 14.12.2016 ja S on toimittanut vakuutuslaitokselle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 75 §:n mukaisen ilmoituksen vasta 2.3.2017 ja allekirjoitetun hakemuksen vasta 29.3.2017, S on laiminlyönyt toimittaa ilmoituksen vakuutuslaitokselle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 §:n mukaisessa määräajassa eli viimeistään 30. päivänä vahinkotapahtumasta. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 §:n 2 momentin mukaan laiminlyöntitapauksissa korvaus voidaan evätä viivästymisajalta, jos epääminen on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. Hallituksen esityksessä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi (HE 278/2014) ei ole tarkemmin avattu käsitettä viivästymisaika. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että viivästymisajan voidaan käsitteellisesti katsoa alkavan vasta sitten, kun määräaika ilmoituksen toimittamiselle on päättynyt, eli S:n tapauksessa viivästymisaika on 14.1.2017 alkaen allekirjoitetun vahinkoilmoituksen toimittamiseen saakka, ei siis kuitenkaan enää vahinkoilmoituksen saapumispäivä 29.3.2017. Viivästymisajalta voidaan evätä korvaukset, jos se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. Esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturmavamma ja sen hoito ei ole estänyt tai viivästyttänyt S:a tekemästä vahinkoilmoitusta määräajassa, eikä asiassa ole myöskään vahinkotapahtuman sattumisajankohtana maatalousyrittäjän työhön liittyviä erityisiä olosuhteita, jotka voidaan ottaa huomioon kohtuullisuusarvioinnissa. Esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että korvausten epäämistä viivästymisajalta 14.1.-28.3.2017 voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuullisena.

Tamla 12.4.2018 – 2123/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Sivu päivitetty viimeksi 18.6.2019 12.41