Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut työmatkalla. Vahingoittunut on lähtenyt veljensä asunnolta, jossa oli yötä, töihin, ja kaatunut kiinteistön parkkipaikalla mennessään autolleen

Antopäivä: 13.6.2018

Vahingoittunut on ilmoittanut muun muassa, että hänellä on töihin matkaa 55 km yhteen suuntaan ja lapsi on lisäksi herätellyt öisin. Jotta vahingoittunut saisi nukkua pidempään, eikä hänen tarvitsisi ajaa väsyneenä ja koska hänellä on ollut kaksi aamuvuoroa putkeen, hän helpotti tilannetta yöpymällä veljensä luona. Hän on veljensä luona yötä yleensä noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei kyseessä ole ollut työntekopaikan alueen ulkopuolella oleva, toistuvuudeltaan tavanomaiseksi katsottava työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, jota työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetaan. Muutoksenhakulautakunta lisäksi katsoi, ettei A:n veljen asunto ole laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus. Kyseessä ei ole ollut siten työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka korvattaisiin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Tamla 13.6.2018 – 4178/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 8-1.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan S:lle ei ole myönnetty työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta. Asiassa esitettyjen vahinkokuvausten perusteella vakuutuslaitos on katsonut, ettei vahinkotapahtuma ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:en tarkoittamissa työtapaturmana korvattavissa olosuhteissa. Vahinkotapahtumaa, joka sattuu lähtiessä muusta osoitteesta kuin tavanomainen työmatkareitti on, ei voida korvata tapaturma- ja ammattitautilain perusteella, koska se ei ole sattunut tavanomaisella työmatkareitillä. Työtapaturma- ja ammattitautilain 38 §:n mukaisia korvausasian tutkimuskuluja ei ole aiheutunut. Vahinko on sattunut 11.8.2017.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A hakee muutosta koko päätökseen ja vaatii korvausta työtapaturmasta. Hän oli veljensä luona yötä, jotta saisi nukkua pitempään eikä tarvitsisi väsyneenä ajaa. Hänellä on töihin matkaa 55 km ja lapsi, joka vielä herättää öisin. A:lla oli myös kaksi aamuvuoroa peräkkäin. Hän lähti veljensä luota kävelemään autolle ja yhtäkkiä hän oli maassa nurmikolla. Hän käveli asfaltilla, mutta oikea jalka osui asfaltin ja nurmikon rajalle, jolloin oikea nilkka nyrjähti pahasti. A on veljensä luona yötä yleensä 1-2 kertaa kuukaudessa, jos on ilta- aamu taikka kaksi aamuvuoroa peräkkäin.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valituskirjelmässä ei ole esitetty sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan asiassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 11.8.2017 ollut yötä veljellään. Hän on ollut lähdössä töihin ja kävellyt parkkipaikalle autolle. A on kaatunut asfaltin ja nurmikon reunalla.

A:n 22.8.2017 puhelimessa antaman selvityksen mukaan hän on ollut veljensä luona yötä, lähtenyt kävelemään autolle ja siinä matkalla on kaatunut asfaltin ja nurmikon rajalle, jolloin oikea nilkka on ilmeisesti vääntynyt. A:n kodista on töihin matkaa 55 kilometriä. Hän menee veljelleen yöksi välillä, kun on aamuvuoroja, jolloin pitää mennä klo 6 töihin kaksi päivää peräkkäin. Työvuoroista riippuu kuinka usein hän on veljellään yötä, mutta noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Jos on esimerkiksi myöhäinen iltavuoro ennen aamuvuoroa, hän jää veljelleen yöksi. Esimies tietää, että hän on siellä välillä yötä. Veljen luota matkaa töihin on vähän yli viisi kilometriä.

Sovelletut säännökset ja hallituksen esitys

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15, 20 ja 23 §.

Hallituksen esityksen 277/2017 mukaan työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan asun-nolla tarkoitetaan paitsi työntekijän vakinaista asuntoa, myös tilapäistä asuntoa tai majoitusta samoin kuin vapaa-ajan asuntoa, josta työntekijä kulkee työn vuoksi työpaikalle tai takaisin. Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on, että pykälässä tarkoitetun turvan piirissä olisi työntekijä, joka asuu tilapäismajoituksessa työntekopaikkakunnalla, kun hän matkustaa viikonlopuksi koti-paikkakunnalleen. Jotta kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan pykälässä tarkoitettu matka, sen tulisi tapahtua sellaiseen aikaan, että sen voidaan katsoa olevan kiinteässä ja läheisessä ajallisessa yhteydessä työn päättymiseen tai alkamiseen.

Johtopäätökset

Asiakirjaselvityksen mukaan A on 11.8.2017 ollut veljellään yötä ja lähtenyt töihin. Parkkipaikalla A on satuttanut oikean nilkkansa. A:n mukaan hänen kodistaan on töihin matkaa 55 kilometriä ja veljen kodista vähän yli viisi kilometriä. Hän menee veljelleen yöksi välillä, kun hänen pitää mennä klo 6 töihin kaksi päivää peräkkäin tai kun on myöhäinen iltavuoro ennen aamuvuoroa. A on veljellään yötä noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei kyseessä ole ollut toistuvuudeltaan tavanomaiseksi katsottava työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, jota työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetaan. Muutoksenhakulautakunta katsoi lisäksi, ettei A:n veljen asunto ole laissa tarkoitettu tilapäinen asunto tai majoitus. Kyseessä ei ole ollut siten työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka, joka korvattaisiin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Eriävä mielipide:

Kyseessä on ollut A:n työssäkäynnistä johtuva ja vakiintunut majoittuminen veljen asunnolla työmatkojen pituudesta ja työvuorojen ajoittumisesta johtuen, ja A:n matkaa hänen veljensä asunnolta työhön on tässä tapauksessa pidettävä työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan tarkoittamana tavanomaisena matkana asunnolta työpaikalle.