Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys tapaturman yhteydessä särkyneiden silmälasien korvattavuudesta.

Antopäivä: 18.1.2018

A kaatui selälleen ja tämän seurauksena selkärepussa silmälasikotelossa olleet monitehosilmälasit rikkoutuivat korjauskelvottomiksi. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että rikkoutuneet silmälasit eivät ole olleet A:n käytössä lain tarkoittamalla tavalla, kun ne ovat olleet hänen selkärepussaan ja näin ollen rikkoutuneita silmälaseja ei voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n nojalla.
Tamla 18.1.2018 – 1937/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6-4.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan tämä päätös on annettu käden, olkapään ja pakaran ruhjetasoisista vammoista. Päivärahaa tai tapaturmaeläkettä ei makseta, koska tapaturma ei ole aiheuttanut korvaukseen oikeuttavaa työkyvyn heikentymää. Repussa olleet silmälasit eivät tule korvattavaksi työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n mukaan.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A on tyytymätön päätökseen. Koska vahinko sattui työmatkalla, oli hänen pakko ottaa lasit mukaan. Työssä ei mitenkään pärjää ilman laseja. Kylmässä kävellessä lasit huurtuvat ja koska hän näkee kävellä ilman laseja, on turvallisempaa kävellä ilman laseja ja kuljettaa ne töihin kotelossa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan A kaatui selälleen työmatkalla katua ylittäessä. Kaatumisen seurauksena selkärepussa silmälasikotelossa olleet monitehosilmälasit rikkoutuivat korjauskelvottomiksi. Fyysisinä vammoina kädessä mustelmaa ja pakara ja olkapää kipeytyivät.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 17 ja 54 §. 2

Johtopäätökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n mukaan korvataan vahingoittuneen käytössä olleet vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneet silmälasit.
Muutoksenhakulautakunta katsoo, että työmatkalla rikkoutuneet silmälasit eivät ole olleet A:n käytössä lain tarkoittamalla tavalla, kun ne ovat olleet hänen selkärepussaan. Näin ollen rikkoutuneita silmälaseja ei voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n nojalla.

Eriävät mielipiteet:

Valituksenalaista päätöstä on muutettava ja vakuutuslaitos määrättävä korvaamaan lainmukainen korvaus rikkoutuneista silmälaseista katsoen, että silmälasit ovat olleet A:n käytössä vahinkotapahtuman sattuessa. Esittelijän eriävän mielipiteen mukaan päätöstä olisi muutettava samoin perustein.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 12.59