Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiassa on kysymys masennuslääkkeiden korvattavuudesta

Antopäivä: 20.3.2019

Vakuutetulla ammattitautina korvaukseen oikeuttaa 8.1.2018 ilmennyt asbestimineraalien aiheuttama keuhkosyöpä. Hänellä on diagnoosin saamisen jälkeen talvella/kevättalvella alkanut masennusoireilu, jonka johdosta hänelle on määrätty lääkkeet Cymbalta ja Zyprexa. Hänellä ei ole aikaisempaa masennustaustaa. Sen sijaan hänellä on ollut unihäiriöitä sekä muita ammattitaudista riippumattomia somaattisia sairauksia.
Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Muutoksenhakulautakunta totesi, että masennustilat ovat monitekijäisiä sairauksia. Keuhkosyöpädiagnoosin on katsottava vaikuttaneen A:n mielialaan, mutta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan A:n tilanteeseen ovat olleet vaikuttamassa myös pitkään jatkunut unettomuus sekä lääkeriippuvuus, jotka eivät ole syy-yhteydessä korvaukseen oikeuttavaan ammattitautiin. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseisten muiden tekijöiden osuus A:n psyykkisessä oireilussa ei ole pääteltävissä sillä tavoin merkityksettömäksi, että psyykkisen oireilun voitaisiin katsoa olevan korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä 8.1.2018 ilmenneeseen korvaukseen oikeuttavaan ammattitautiin. Lisäksi muutoksenhakulautakunta totesi vielä, että työtapaturma- ja ammattitautilain 26 §:n 1 momentin mukaan ammattitaudin tulee olla todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle. Edellä olevan perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei A:lla todettu psyykkinen oireilu ole todennäköisesti seurausta ammattitautina korvaukseen oikeuttavasta keuhkosyövästä eikä hänelle näin ollen korvata sen hoitamiseksi määrättyjä lääkkeitä Cymbalta ja Zyprexa.
Tamla 20.3.2019 – 3300/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Vakuutusoikeus hylkäsi valituksen (Dnro 1673/2019/1576). 

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 10.02