Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut korvaukseen oikeuttavissa, työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ien mukaisissa olosuhteissa laivalla

Antopäivä: 6.2.2019

A on ollut 12.3.2017 yöllä klo 00.10 jälkeen nukkumassa vapaavahdissa hytissään, kun hänelle tuli tarve käydä wc:ssä. Mennessään wc:hen A kurotti laittamaan valot, jolloin laivan liike sai hänet pois tasapainosta ja hän kaatui.

Tapaturman sattumisolosuhteista esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle 12.3.2017 sattunut tapaturma ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukainen työtapaturma, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21 – 25 §:ssä säädetään. Kysymyksessä on vapaa-ajalla sattunut tapaturma.

Tamla 6.2.2019 – 3769/2017 ym.

Sivu päivitetty viimeksi 17.10.2019 15.50