Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, korvataanko jo ennen tapaturmaa polvessa olleen tekonivelen vaihtoleikkaus

Antopäivä: 17.9.2020

Tapaturman 15.7.2018 aiheuttamista nivelsidevammoista polveen on jäänyt epävakautta, jonka takia 9.3.2020 suoritettiin tekonivelen vaihtoleikkaus nk. saranamalliseen erikoistekoniveleen. Polveen oli jo ennen tapaturmaa tehty tekonivelleikkaus. 

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen oikean polven nivelsidevammoista 9.3.2020 tehtyine tekonivelen vaihtoleikkauksineen. Tapaturman jälkeen polven nivelsidevammoja hoidettiin vaihtamalla tekonivel epävakauden edellyttämän malliseksi.

Tamla 17.9.2020 – 1544/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 9-1.

Lue lisää:

Esitiedot

A on 15.7.2018 liukastunut märällä lattialla, jolloin hänen oikea polvensa muljahti väärään suuntaan. 

Lääkärin 16.7.2018 päiväämien merkintöjen mukaan A:n molemmat polvet on protetisoitu ja polvet olivat toimineet hyvin. Työtapaturman seurauksena oikea polvi meni yliojennukseen ja A koki, että polvi oli virheasennossa. Moninivelsidevammaa epäiltiin.

A:lle suoritettiin oikean polven tekonivelen uusintaleikkaus 9.3.2020. Loppuarvion mukaan leikkaukseen päädyttiin, koska hänellä oli liukastumisen 7/2018 jälkeen polven nivelsidevamma, joka hoidettiin konservatiivisesti. Kipuilu jatkui, polvi yliojentui ja ulkosyrjän puoli oli löysä, ja päädyttiin RHK-protetisaatioon.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle on korvattu 15.7.2018 sattuneen työtapaturman seurauksena oikean polven venähdysvamma. Vakuutuslaitos ei maksa hänelle enää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta 31.1.2019 jälkeen, koska A:n oikean polven hoidon tarve mainitun päivän jälkeen johtuu sattuneesta tapaturmasta riippumattomista polven sairausperäisistä muutoksista. Tapaturmavamman osuus oikean polven oireiden selittäjänä on 31.1.2019 mennessä päättynyt. Toipumisen pitkittyminen 31.1.2019 jälkeen johtuu oikean polven polviproteesin jälkitilasta. 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii, että päiväraha jatkuu, kunnes sairaalassa todetaan, ettei polvea voida enää korjata. Hänellä oli täysin työkykyinen polvi ennen tapaturmaa 15.7.2018. 

Vakuutuslaitoksen lausunnot

Vakuutuslaitos katsoo edelleen, että korvatun tapaturmavamman osuus oikean polven pitkittyneestä oireilusta on tullut 31.1.2019 mennessä riittävästi huomioiduksi, eikä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta työkyvyttömyydestä tai sairaanhoitokuluista enää 31.1.2019 jälkeen makseta myöskään työtapaturma- ja ammattitautilain 19 §:n nojalla.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen oikean polven nivelsidevammoista 9.3.2020 tehtyine tekonivelen vaihtoleikkauksineen. 

Perustelut

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 § 1 mom., 16 § ja 17 §. 

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn tapaturmaa koskevan ja lääketieteellisen selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoo, että A on 15.7.2018 sattuneen tapaturman seurauksena saanut oikean polven nivelsidevammoja, jotka oikeuttavat korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Asiaa ratkaistessaan muutoksenhakulautakunta on ottanut huomioon, että A:n oikeassa polvessa epäiltiin moninivelsidevammaa tapaturma-asemalla 16.7.2018. Tätä epäilyä tukivat polven ympärillä tuolloin todetut verenpurkaumat. 

A:n polvessa oli vanhastaan nivelrikkosairauden vuoksi asennettu tekonivel. Nivelsidevammoista nyt jääneen epävakauden johdosta suoritettiin 9.3.2020 tekonivelen vaihtoleikkaus nk. saranamalliseen erikoistekoniveleen. 

Edellä esitetyn perusteella A:lla on oikeus saada työkyvyttömyydestä ja sairaanhoitokuluista korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla vielä 31.1.2019 jälkeenkin.

Äänestysratkaisu 9-1. Eriävän mielipiteen mukaan A:n tekonivelen vaihtoleikkauksesta tulisi korvata vain se osuus, mikä vastaisi A:n saamien nivelsidevammojen korjausleikkausta normaalissa polvessa, jossa ei ole tekoniveltä.

Sivu päivitetty viimeksi 18.12.2020 10.31