Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla

Antopäivä 31.8.2022

 

A:lle on sattunut vahinkotapahtuma hänen ollessaan matkalla työpaikalle. Hän oli lähtenyt työpaikalle vanhempiensa luota. Hän olisi kulkenut tapaturmapaikan kautta myös vakituiselta asunnoltaan töihin kulkiessaan.

 

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20-25 §:n tarkoittamissa olosuhteissa. A on aamulla 29.7.2021 ollut lähdössä äitinsä luota töihin. Koska työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n ja lain esitöiden mukaan korvattaviin olosuhteisiin kuuluvat vain matkat vakituiselta asunnolta työpaikalle ja työn päätyttyä takaisin, ei asiassa voida antaa merkitystä sille, että hän olisi kulkenut tapaturmapaikan kautta myös vakituisesta osoitteestaan töihin kulkiessaan. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että A:n matka 29.7.2021 aamulla olisi työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, ottaen huomioon, ettei A ole lähtenyt matkalle vakituisesta osoitteestaan ja että hänen majoittumisensa äitinsä luona on katsottava satunnaiseksi.

Äänestysratkaisu 7-3. Eriävän mielipiteen jättäneet jäsenet olisivat kumonneet valituksenalaisen päätöksen ja katsoneet, että vahinkotapahtuma on sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa sillä perusteella, että vahinko on sattunut ajallisesti ja paikallisesti samalla reitin osuudella kuin jota A olisi kulkenut myös vakituisen asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Tamla 31.8.2022 –3162/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.