Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tietoa tapaturmavakuutuksesta

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tarkoituksena on korvata työssä sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijöille tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot. Lautakunta ei käsittele yksityistä tapaturmavakuutusta. Tietoa siitä saat Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE).

Työntekijöiden ja virkamiesten lisäksi työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön mukaisiin korvauksiin oikeutettuja ovat maatalousyrittäjät sekä eräät erityisryhmät kuten esimerkiksi käytännön harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat, perhehoitajat, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat sekä eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat yksityiset vakuutusyhtiöt. Valtion palveluksessa olevien työtapaturma- ja ammattitautivakuutus hoidetaan Valtiokonttorissa ja maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Työnantajan velvollisuus on ottaa työntekijöilleen lainmukainen tapaturmavakuutus työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavasta vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutuksen ottaminen on työnantajalle pakollista ja vastaavasti vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä antamasta vakuutusta. Kaikki työntekijät kuuluvat siis työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön antaman turvan piiriin.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän ja -lainsäädännön kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon valvonta kuuluu pääasiassa Finanssivalvonnalle.

11.7.2023