Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto 2016

Toukokuu 2017

Tapaturman katsottiin sattuneen työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa ja se korvattiin työntekopaikan alueella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n perusteella (26.5.2017 13.59)

Tapaturman katsottiin sattuneen työnteon yhteydessä ja se korvattiin työssä sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin perusteella (26.5.2017 13.45)

Yrittäjän vuosityöansiota ei voitu määrittää muun kuin YEL-työtulon suuruiseksi (26.5.2017 13.27)

Vuosityöansiota ei määritetty työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan (26.5.2017 13.15)

Työmatkalla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella (24.5.2017 14.07)

Ruokatauolla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella (24.5.2017 13.58)

Syyskuu 2016