Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto 2013

Marraskuu 2013

Kahta kuulokojetta ja hälytinjärjestelmää ei korvattu meluvamman lukuun (22.11.2013 13.51)

Työpaikan ulkopuolella järjestetyn tyky-iltapäivän ohjelmaan kuulumattomassa leikkimielisessä painiottelussa sattuneen vahinkotapahtuman ei katsottu sattuneen työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa (21.11.2013 12.27)

Sähköpostiviesti tulkittiin valitukseksi siinä olevista muodollisista ja sisällöllisistä puutteista huolimatta (21.11.2013 12.16)

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää ei katsottu tapaturman seuraukseksi (21.11.2013 12.08)

Päihtymyksen katsottiin olleen tapaturman syynä, joten päivärahakorvaukseen tuli tehdä 1/5:n päihtymysvähennys (21.11.2013 11.47)

Työaikaan luettavalla tauolla, työpaikan pääoven edessä ulkoportailla sattunut tapaturma korvattiin (21.11.2013 10.45)

Luokassa koulutehtäviä tehdessä sattunutta tapaturmaa ei korvattu opiskelutapaturmana (21.11.2013 10.20)