Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto 2020

Joulukuu 2020

Asiassa on kysymys vuosityöansiosta (2.12.2020 12.23)

Asiassa on kysymys siitä, täyttävätkö puhelimitse/eri viestipalveluiden kautta lähetetyt uhkaavat viestit TyTaL 35 §:n (henkinen järkytysreaktio tapaturman seurauksena) kriteerit korvattavuuden osalta (2.12.2020 12.13)

Kysymys on työmatkapoikkeamasta (2.12.2020 12.03)

Asiassa on kysymys siitä, kuinka pitkä aika katkaisee työmatkan (2.12.2020 11.47)

Kysymys on siitä, voiko niskan retkahdusvammasta aiheutua tinnitusta ja oikeuttaako tinnitus tapaturman seurauksena korvaukseen (2.12.2020 10.44)

Kysymys on siitä, korvataanko jo ennen tapaturmaa polvessa olleen tekonivelen vaihtoleikkaus (2.12.2020 10.37)

Asiassa on kysymys siitä, kuinka pitkään traumaperäistä stressihäiriötä korvataan (2.12.2020 10.15)

Asiassa on kysymys siitä, onko päivystysvuorossa hälytyskeikalle lähtenyt asentaja kotipihallaan autolle mennessään ollut matkalla kotoa työpaikalleen tai onko kysymyksessä ollut työstä johtuva matkustaminen (2.12.2020 9.36)