Arkisto

Kesäkuu 2019

Toukokuu 2019

Kysymys oikeudesta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, kun vahingoittunut on kaatunut matkalla töistä terveyskeskukseen (16.5.2019 14.20)

Joulukuu 2017

Vuosityöansio määritettiin työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan (15.12.2017 15.13)

Tapaturman katsottiin sattuneen tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ja se korvattiin työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1-kohdan perusteella (15.12.2017 14.43)

Sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut housut määrättiin korvattavaksi vaatimuksen mukaisesti ilman housujen arvon alentumiseen perustuvaa vähennystä (15.12.2017 14.34)

Nilkan murtumavamman edellyttämän kipsihoidon komplikaationa syntynyt säären laskimotukos korvattiin niin sanottuna seurannaisvahinkona (15.12.2017 14.24)

Tapaturman ei katsottu sattuneen työssä, työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa eikä työhön liittyvällä tavanomaisella virkistystauolla eikä sitä korvattu työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n, 22 §:n tai 23 §:n perusteella (13.12.2017 14.55)

Toukokuu 2017

Tapaturman ei katsottu sattuneen ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa eikä sitä korvattu työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 2-kohdan perusteella (26.5.2017 8.02)

Tapaturman ei katsottu sattuneen työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa eikä sitä korvattu erityisissä olosuhteissa sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella (24.5.2017 15.27)