Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto

Kesäkuu 2019

Kysymys siitä, onko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan tarkoittamalla matkalla asunnolta työpaikalle (12.6.2019 14.21)

Kysymys tapaturman käsitteestä (12.6.2019 14.16)

Kysymys työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n 1 momentin mukaan vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehtävästä laskennallisesta vähennyksestä (12.6.2019 14.14)

Kysymys hammasvaurion korvattavuudesta (12.6.2019 14.10)

Kysymys olkapään kiertäjäkalvosinsairauden olennaisen pahenemisen korvaamisesta (12.6.2019 14.05)

Kysymys valitusajan viimeisenä päivänä sähköpostilla klo 19.49 lähetetyn valituksen tutkimisesta (12.6.2019 14.01)

Kysymys tapaturman johdosta suoritetun leikkauksen jälkeen kehittyneen suolilaman korvattavuudesta. (12.6.2019 13.59)

Kysymys oikeudesta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, kun tapaturma on sattunut vahingoittuneen lähdettyä vaihtamaan työssä kastuneita vaatteita kesken työpäivän (12.6.2019 13.52)

Kysymys käsittelyratkaisuna kuolinpesän valitusoikeudesta (11.6.2019 8.07)

Toukokuu 2019

Joulukuu 2017

Vuosityöansio määritettiin työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan (15.12.2017 15.13)

Tapaturman katsottiin sattuneen tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ja se korvattiin työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1-kohdan perusteella (15.12.2017 14.43)

Sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut housut määrättiin korvattavaksi vaatimuksen mukaisesti ilman housujen arvon alentumiseen perustuvaa vähennystä (15.12.2017 14.34)

Nilkan murtumavamman edellyttämän kipsihoidon komplikaationa syntynyt säären laskimotukos korvattiin niin sanottuna seurannaisvahinkona (15.12.2017 14.24)

Tapaturman ei katsottu sattuneen työssä, työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa eikä työhön liittyvällä tavanomaisella virkistystauolla eikä sitä korvattu työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n, 22 §:n tai 23 §:n perusteella (13.12.2017 14.55)

Toukokuu 2017

Tapaturman ei katsottu sattuneen ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa eikä sitä korvattu työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 2-kohdan perusteella (26.5.2017 8.02)

Tapaturman ei katsottu sattuneen työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa eikä sitä korvattu erityisissä olosuhteissa sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella (24.5.2017 15.27)