Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto

Kesäkuu 2019

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut tytal 23 §:n mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä (18.6.2019 13.49)

Kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vuosityöansiosta, pysyvästä muutoksesta rakennusalalla ja uuden lain vaikutuksesta aikaisempaan perustelukäytäntöön (18.6.2019 13.39)

Kyse päivärahan korvattavuudesta, kun tapaturmasta riippumaton ihottuma on siirtänyt eteenpäin olkapään leikkausta (17.6.2019 15.49)

Kyse siitä, voidaanko päiväraha evätä ajalta, jonka nenän sivuontelotulehdus siirtää tapaturmavamman leikkaushoitoa eteenpäin (17.6.2019 15.27)

Kysymys on verihyytymäongelmasta johtuneen lääkärikäynnin korvattavuudesta (17.6.2019 15.06)

Kysymys on hissin turvapuhelimen käyttömaksun korvattavuudesta (17.6.2019 14.28)

Kyse on neulanpistostapaturman johdosta vahingoittuneelle annettujen rokotteiden/tehtyjen laboratoriotutkimusten korvattavuudesta (17.6.2019 14.10)

Polvilumpion murtuman korvaaminen (17.6.2019 13.30)

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut työmatkalla. Vahingoittunut on lähtenyt veljensä asunnolta, jossa oli yötä, töihin, ja kaatunut kiinteistön parkkipaikalla mennessään autolleen (17.6.2019 12.35)

Kysymys on siitä, onko vahingoittuneen henkilön tapaturma sattunut korvaukseen oikeuttavissa, työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaisissa olosuhteissa (17.6.2019 12.20)

Asiassa on kyse siitä, onko työantajan palkallisena vapaapäivänä järjestämässä yritysten välisessä salibandyturnauksessa ollut kyse työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesta työhön liittyvästä virkistystilaisuudesta (17.6.2019 10.35)

Kysymys on työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vähennyksestä (17.6.2019 10.27)

Kysymys maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 §:n soveltamisesta (17.6.2019 10.01)

Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut sellaisissa olosuhteissa, jotka oikeuttavat korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella (17.6.2019 9.12)

Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa (14.6.2019 15.44)

Kysymys siitä, onko tapaturmasta aiheutunut yrittäjälle ansionalenemaa (14.6.2019 14.13)

Kysymys käsittelyratkaisuna kuolinpesän valitusoikeudesta haittaraha-asiassa (14.6.2019 13.34)

Kysymys siitä, oliko sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista tapaturmaa (14.6.2019 13.20)

Kysymys tapaturman yhteydessä särkyneiden silmälasien korvattavuudesta (14.6.2019 13.00)

Kysymys ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arvioinnista (13.6.2019 7.31)