Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Arkisto 2019

Joulukuu 2020

Asiassa on kysymys siitä, onko työnantajalla valitusintressiä (11.12.2020 9.45)

Asiassa on kysymys sormiamputaatiovamman haittaluokan määrittämisestä (11.12.2020 9.35)

Kysymys on siitä, miten TyTAL:n 71 §:n 1 momentin mukainen työansio lasketaan, kun henkilöllä on kausiluonteinen työ (11.12.2020 9.20)

Asiassa on kysymys hammasvaurion korvattavuudesta ja siitä, onko ruoan pureskelemisen yhteydessä sattunut tapaturman tunnusmerkit täyttävää tapaturmaa. (11.12.2020 9.04)

Asiassa on kyse valituksen tutkimisesta (11.12.2020 8.48)

Lokakuu 2019

Kesäkuu 2019